Poradnik Przedsiębiorcy

Niezaksięgowana faktura kosztowa a rozliczenia podatkowe

W lutym opłaciłem fakturę za usługi telekomunikacyjne, jednak nie ująłem tego wydatku w KPiR za ten miesiąc. Czy mogę tę fakturę zaksięgować teraz? Rozliczam się z podatku VAT kwartalnie, a z podatku dochodowego miesięcznie.

Łukasz, Polkowice

 

W przypadku zakupu usług telekomunikacyjnych odliczenie podatku VAT przysługuje w miesiącu, w którym przypada termin płatności lub w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych. Rozlicza się Pan z podatku VAT kwartalnie, więc możliwe jest uwzględnienie faktury w rozliczeniu za III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień), nawet gdy termin płatności faktury przypadał w kwartalne pierwszym.

Natomiast w kwestii podatku dochodowego najważniejsze jest, aby koszt został zaksięgowany w kwocie netto w roku podatkowym, w którym został poniesiony. Zatem może Pan zaksięgować fakturę do KPiR i rejestru zakupu VAT we wrześniu, najlepiej pod datą pierwszego dnia miesiąca.

Przy uwzględnianiu faktur zaległych należy zawsze dokładnie sprawdzić, czy dany wydatek rzeczywiście nie został już zaliczony do kosztów, aby nie doszło do ich zdublowania.