0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

KIS czyli Krajowa Informacja Skarbowa - jak uzyskać pomoc?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Krajowa Informacja Skarbowa, czyli KIS, powstała 1 marca 2017 roku z połączenia Krajowej Informacji Podatkowej i Informacji Celnej. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem ze strony podatników. Niekiedy mają oni bowiem problemy ze zrozumieniem przepisów i ich interpretacją, dlatego też korzystają z pomocy specjalistów. Krajowa Informacja Skarbowa udziela pomocy wszystkim podmiotom, nawet tym, których siedziba znajduje się poza terytorium Polski.

Czym się zajmuje Krajowa Informacja Skarbowa?

Obecnie funkcjonującą KIS podatnicy mogą mylić z wcześniejszą Krajową Informacją Podatkową, czyli KIP. Jednak obecnie KIP już nie funkcjonuje. Natomiast KIS (Krajowa Informacja Podatkowa) została utworzona z połączenia KIP oraz Informacji Celnej, co zapewnia jednolitą informację podatkową i celną.

Zmiany te zostały wprowadzone ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz ustawą Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Zadaniem Krajowej Informacji Skarbowej jest udzielanie telefonicznych odpowiedzi na pytania związane z problemami podatkowymi oraz z zakresu procedur celnych. Ma to na celu ułatwienie podatnikom prowadzenia działalności, a także lepsze zrozumienie i poruszanie się po przepisach podatkowych.

Infolinia KIS udziela informacji podatkowych w zakresie:

  • podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatku od towarów i usług,
  • podatku dochodowego od osób prawnych,
  • podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • podatku od spadków i darowizn,
  • JPK VAT.

Ponadto zadaniem Krajowej Informacji Skarbowej jest wydawanie indywidualnych interpretacji.

Eksperci Krajowej Informacji Skarbowej udzielają pomocy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00 pod numerami:
801 055 055 – z telefonu stacjonarnego,
(22) 330 0330 – z telefonu komórkowego.

Interpretacje indywidualne a Krajowa Informacja Skarbowa

Jak zostało już wspomniane powyżej, Krajowa Informacja Skarbowa odpowiedzialna jest między innymi za wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Obecnie wszystkie wnioski oraz inną korespondencję dotyczącą wydawania interpretacji indywidualnych należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres:
ul. Teodora Sixta 17,
43-300 Bielsko-Biała
bądź też drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej.

Od 1 marca 2017 r. interpretacje indywidualne wydawane są przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) jako wyspecjalizowany organ KAS.

W celu uzyskania takiej interpretacji konieczne jest:

  • wypełnienie odpowiedniego druku: ORD-IN w przypadku wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej lub ORD-WS w przypadku wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej,
  • wysłanie wniosku do Krajowej Informacji Skarbowej,
  • uiszczenie opłaty w wysokości 40 zł za każde zagadnienie.

Na zadane pytanie podatnik powinien otrzymać odpowiedź w przeciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku.

Opłatę za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej należy uiścić na numer konta: 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
- 40 zł płaci się od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku. Jeżeli więc w jednym wniosku podatnik opisze kilka stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych, które mają zostać wyjaśnione, to kwotę 40 zł należy pomnożyć przez liczbę opisanych przypadków.
- Jeżeli zaś składany jest wspólny wniosek, to opłatę tę należy dodatkowo pomnożyć przez liczbę zainteresowanych wskazanych we wniosku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów