0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kontynuacja zwolnienia z ZUS – apel rzecznika MŚP

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obecnie wniosek o zwolnienie z opłacania składek przedsiębiorcy mogą składać do 30 czerwca, a umorzeniu mogą ulec należności za trzy miesiące, tj. za marzec, kwiecień i maj. Jednak wielu przedsiębiorców nadal znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i zastanawia się, czy możliwa jest kontynuacja zwolnienia z ZUS w kolejnych okresach

Zwolnienia z ZUS w Tarczy

Umorzenie składek wprowadzone przez Tarczę Antykryzysową dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. W okresie zwolnienia nie opłaca się składek, ale zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowują prawo do korzystania z opieki zdrowotnej czy świadczeń przewidzianych w ramach ubezpieczeń społecznych. Aktualnie umorzenie składek dotyczyło należności wynikających z deklaracji za okres marzec–maj. Jak poinformowała prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

„ZUS wypłacił ponad 2,7 mld zł z tytułu świadczeń postojowych. Ponadto umorzyliśmy składki na FUS na łączną kwotę ponad 7,3 mld zł”

Kontynuacja zwolnienia z ZUS – propozycja rzecznika MŚP

Według Adama Abramowicza, aby przedsiębiorcy stanęli na nogi po pandemii konieczne jest wprowadzenie kolejnych rozwiązań wspierających firmy:

„Jedyną drogą do nadrobienia strat związanych z pandemią jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej, odbiurokratyzowanie i uproszczenie przepisów”.
Rzecznik MŚP uważa, że kontynuacja zwolnienia z ZUS powinna być wprowadzona na kolejne miesiące. Jednak proponuje on wprowadzenie innej formy zwolnienia. Jego postulatem jest wprowadzenie dobrowolnego ZUS dla przedsiębiorców. Obowiązkowa miałaby być jedynie składka zdrowotna

Dobrowolne składki do ZUS dla przedsiębiorców nie są nową propozycją, ten pomysł pojawiał się już kilkukrotnie. Do tej pory nie zaakceptowano jednak takiej koncepcji. Dlatego nie wiadomo, czy rozwiązanie proponowane przez rzecznika MŚP zostanie przyjęte przez rząd czy może kontynuacja zwolnienia z ZUS jest postulatem, którego nie da się spełnić.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów