0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nowe zasady przy sprzedaży samochodu osobowego od 1 kwietnia 2014

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Bieżący rok odznacza się wyjątkową liczbą modyfikacji w kwestii podatku VAT. Począwszy od stycznia 2014 r. regulacje dotyczące fakturowania nie znajdują się już w rozporządzeniu Ministra Finansów, gdyż zostały przetransferowane wprost do Ustawy o podatku od towarów i usług, która jest jednym z najistotniejszych przepisów podatkowych. Trzeba pamiętać, że zmiany dotknęły tak ważnych kwestii, jak terminy wystawiania faktur, moment powstania obowiązku podatkowego oraz podstawa opodatkowania. Jednak do najbardziej znaczących modyfikacji trzeba zaliczyć z pewnością te, dotyczące samochodów. Chodzi tu o zmiany w kwestii ich zakupu, a także rozliczania wydatków eksploatacyjnych. Najciekawsze jest to, że w bieżącym roku regulacje te ulegną dwukrotnym modyfikacjom - o tym właśnie piszemy poniżej. Zapraszamy do lektury.

Sprzedaż samochodów osobowych do końca 2013 roku

Do ostatniego dnia ubiegłego roku zastosowanie w tej kwestii miały dwa przepisy. Pierwszy -  art. 43 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku od towarów i usług, który mówił, że zwolnienie z VAT można było zastosować do dostawy towarów używanych (czas wykorzystania minimum pół roku), jeżeli w odniesieniu do nich sprzedawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę naliczonego.

Jeśli auto firmowe zostało nabyte przez czynnego podatnika VAT na podstawie umowy kupna-sprzedaży, faktury VAT marża bądź rachunku (dokument sprzedaży wystawiony przez podmiot zwolniony z VAT) i było wykorzystywane na cele firmowe przez okres minimum pół roku (po uzyskaniu prawa do rozporządzania nim jak właściciel), jego sprzedaż w 2013 r. kwalifikowała się do zwolnienia z VAT-u. Gdy okres eksploatacji pojazdu był krótszy niż ten wskazany w ustawie, transakcję należało opodatkować stawką 23% - nawet jeśli został spełniony drugi z warunków.

Drugi przepis został ujęty w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT. Do 31 dnia 2013 roku, także przyznawało prawo do korzystania ze zwolnienia, które wynikało z par. 13 ust. 1 pkt 5. Zgodnie  z jego treścią zwolnienie z VAT dotyczyło dostawy samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, przy kupnie których podatnik miał prawo do odliczenia 50% bądź 60% kwoty podatku - nie więcej jednak niż odpowiednio 5 lub 6 tysięcy złotych. Warunkiem było spełnienie przez pojazd definicji towaru używanego - oznacza to, że okres jego eksploatacji nie mógł być krótszy niż pół roku, licząc od dnia nabycia prawa do rozporządzania nim jak właściciel (często dzień ten pokrywał się z dniem nabycia).

Sprzedaż samochodów osobowych od stycznia do marca 2014 roku

W pierwszym kwartale 2014 roku (styczeń-marzec) podatnicy także mogą zastosować zwolnienie z podatku VAT przy sprzedaży samochodów osobowych - to wynika z dwóch aktów prawnych - z ustawy o VAT oraz z Rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku VAT z dnia 20 grudnia 2013 r.

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Art. 43 ust. 1 pkt 2 wspomnianej ustawy mówi, że zastosowanie zwolnienia przy sprzedaży auta jest możliwe tylko wtedy, jeśli spełni się (łącznie) dwa warunki: po pierwsze samochód musi być wykorzystywany jedynie do celów działalności zwolnionej od podatku; po drugie - z tytułu  jego nabycia, importu lub wytworzenia nie przysługiwało podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Praktyka pokazała, że prawo to dotyczy tylko podmiotów korzystających ze zwolnienia VAT.

Par. 3 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia wskazuje zaś, że (tak samo jak do końca 2013 roku) zwolnieniu podlega sprzedaż aut osobowych, przy kupnie których podatnik miał prawo do częściowego odliczenia podatku - jak już wspomniano wcześniej - 50% lub 60%, ale nie więcej niż 5000 lub 6000 złotych. Trzeba tu zaznaczyć, że w 2014 roku nie obowiązuje już definicja towaru używanego - czyli warunek eksploatacji auta przez minimum pół roku nie jest już istotny i nie ma wpływu na obowiązek opodatkowania.

Sprzedaż samochodu osobowego po 1 kwietnia 2014

Prawo do skorzystania ze zwolnienia przy częściowym odliczeniu VAT na pewno zostanie uchylone z pierwszym dniem kwietnia 2014 roku - na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.

Począwszy od tego okresu sprzedaż samochodu osobowego, przy kupnie którego nabywca miał prawo do dokonania częściowego odliczenia podatku VAT naliczonego, będzie opodatkowana podstawową stawką VAT, czyli 23%.

Mocy nie straci jednak art. 43 ust. 1 pkt ustawy o VAT, który umożliwia zwolnienie w sytuacji, gdy sprzedawane są składniki majątku wykorzystywane tylko na cele działalności zwolnionej z podatku, przy kupnie których nabywca nie dysponował prawem do odliczenia VAT. Jednakże - jak napisano wyżej - w praktyce taka możliwość dotyczy wyłącznie podatników zwolnionych z VAT.

Dokonując sprzedaży samochodu osobowego należy również mieć na uwadze kwestię korekty VAT naliczonego, gdy sprzedaż następuje przed upływem 60 miesięcy od zakupu (lub 12 miesięcy w przypadku, gdy wartość samochodu nie przekracza 15.000 zł). Do końca marca 2014 roku w sytuacji, gdy podatnik przy sprzedaży pojazdu korzysta ze zwolnienia z VAT (samochód, przy zakupie którego przysługiwało mu częściowe odliczenie podatku 60% nie więcej niż 6000 zł), zachodzi konieczność dokonania obowiązkowej korekty na minus. Natomiast po wejściu w życie nowych przepisów ustawy i nowelizacji rozporządzenia w sprawie zwolnień z VAT mogłaby być to w niektórych przypadkach korekta na plus (dotyczy aut zakupionych po 1 kwietnia 2014 roku z 50% odliczeniem), czyli pozwalająca odzyskać nieodliczony przy zakupie podatek, z uwagi na to, że sprzedaż musiałaby być już opodatkowana stawką 23%.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów