Poradnik Przedsiębiorcy

Obowiązek ogłaszania sprawozdań finansowych

 

Obowiązek ogłaszania sprawozdań finansowych badanych przez biegłego rewidenta

Obowiązek ogłaszania sprawozdań finansowych w Monitorze Polskim B przez firmy prowadzące księgi rachunkowe, które muszą być badane przez biegłego rewidenta, został zlikwidowany. Firmy te nadal są zobowiązane przekazywać swoje sprawozdania finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego, przy czym wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego w KRS będzie przekazywana automatycznie do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Obowiązek ogłaszania sprawozdań finansowych przez pozostałe jednostki (nieobjęte KRS)

Firmy, które nie są objęte wpisem do KRS ale których sprawozdanie finansowe podlega obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta (np. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych), są zobowiązane do ich publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Tak więc obowiązek ogłaszania sprawozdań finansowych w MSiG dotyczy wyłącznie podmiotów nieobjętych KRS, których sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowi badania.