0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawieszenie spółki z o.o. i jej odwieszenie a obowiązki sprawozdawcze

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z różnych powodów musi ją zawiesić. Najczęściej robią to osoby prowadzące jednoosobową działalność. W praktyce zdarza się jednak, że działalność gospodarczą zawieszają także osoby prawne. Zawieszenie spółki z o.o. - jakich obowiązków sprawozdawczych należy dopełnić? 

Zawieszenie spółki wpisanej KRS

Jak już pisaliśmy, działalność gospodarczą mogą zawieszać także spółki. Mogą to zrobić:

 • spółki osobowe, w tym:
  • spółka jawna,
  • spółka partnerska,
  • spółka komandytowa,
  • spółka komandytowo-akcyjna,
 • spółki kapitałowe
  • spółka z o.o.,
  • spółka akcyjna,
  • prosta spółka akcyjna.

Korzyści z zawieszenia działalności gospodarczej

Zawieszenie spółki to w praktyce przerwa w prowadzonej działalności gospodarczej. Najważniejszą korzyść jaką daje zawieszenie spółkito zwolnienie spółki z płatności zaliczek na podatek dochodowy. W okresie zawieszenia działalności gospodarczej:

 • wspólnicy spółek osobowych są zwolnieni z obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy (PIT lub CIT) za okres zawieszenia w odniesieniu do dochodów osiągniętych za pośrednictwem spółek osobowych, które zawiesiły działalność;
 • spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne oraz spółki komandytowe są zwolnione z obowiązku zapłaty zaliczek na podatek dochodowy CIT za okres zawieszenia działalności.

Co ważne, nie trzeba składać deklaracji, w tym deklaracji ZUS i VAT. W okresie zawieszenia podmiot wpisany do KRS nie powinien podejmować żadnych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą z wyjątkiem działań mających na celu zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodu. 

Spółka wpisana do KRS w okresie zawieszenia działalności może podejmować zatem wyłącznie czynności, które mają jej umożliwić powrót do prowadzenia działalności gospodarczej.

Na jak długo można zawiesić działalność gospodarczą spółki?

Spółka prawa handlowego może zawiesić działalność gospodarczą:

 • z dowolnego powodu – na przykład, jeśli ma przejściowe problemy z prowadzeniem firmy itp.;
 • jeśli nie zatrudnia pracowników.

Spółka może zawiesić działalność na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 24 miesiące. Tym samym ustawodawca w przypadku spółek wpisanych do KRS ograniczył długość zawieszenia. 

Zawieszenie spółki rozpoczyna się w dniu wskazanym we wniosku o zawieszenie działalności, składanym się w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), ale data jego rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku. 

Natomiast w przypadku wznowienia data wznowienia działalności nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku o wznowienie działalności.

Co należy zrobić, aby zawiesić działalność?

Działalność prowadzona w formie spółki prawa handlowego jest zawieszana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W tym przypadku działalność zawieszamy za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych. 

Informacje o zawieszeniu działalności są przekazywane z KRS do:

 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – do Centralnego Rejestru Płatników Składek;
 • Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP);
 • Krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (tj. rejestru REGON).

Powyższe rozwiązanie należy uznać za słuszne, ponieważ przedsiębiorca nie musi o zawieszeniu informować GUS-u, urzędu skarbowego i wyrejestrowywać spółki jako płatnika składek ZUS.

Aby skutecznie zawiesić działalność w KRS, trzeba:

 • podjąć uchwałę o zawieszeniu spółki. Uchwała podejmowana przez zarząd albo wspólników spółki (w zależności od sposobu reprezentacji) powinna zawierać numer rejestrowy KRS, NIP, adres, a także informację o tym, ile zawieszenie ma trwać;
 • złożyć do KRS wniosek o zawieszenie działalności spółki. Do wniosku trzeba dołączyć uchwałę o zawieszeniu spółki.

Za złożenie wniosku o zawieszenie spółki nie płacimy opłaty sądowej.

Informacja o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej jest zamieszczona w dziale 6 rejestru przedsiębiorców. 

Odwieszenie i zawieszenie spółki z o.o. a obowiązki sprawozdawcze

Spółka z o.o. czasem przerywa zawieszenie działalności gospodarczej lub kończy się maksymalny okres zawieszenia działalności. Należy mieć na uwadze, że w przypadku przerwania zawieszenia spółka zobowiązana jest sporządzać sprawozdanie finansowe

Przykład 1.

Spółka XYZ sp. z o.o. zawiesiła działalność gospodarczą w 2021 roku. W listopadzie 2022 roku ją wznowiła. Po miesiącu ponownie zawiesiła działalność. W okresie odwieszenia spółka planowała przeprowadzenie jednej transakcji. Nie doszła ona do skutku. Spółka zatem w listopadzie nie miała żadnej sprzedaży, zakupów ani nie poniosła żadnych kosztów. Czy w przypadku takiego wznowienia działalności podatnik musi sporządzać sprawozdanie finansowe za 2022 rok?

Ze zwolnienia ze sporządzania sprawozdania finansowego może skorzystać spółka w zawieszeniu, jeśli nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec tego roku obrotowego, natomiast zwyczajne zgromadzenie wspólników może się nie odbyć na podstawie uchwały wspólników. Ze względu na to, że działalność spółki została odwieszona w trakcie trwania 2022 roku nie noże nie zamykać ksiąg rachunkowych za 2022 rok. W związku z powyższym jest obowiązana sporządzić sprawozdanie finansowe za 2022 rok oraz zwołać zwyczajne zgromadzenie wspólników mające na celu jego zatwierdzenie.

Podsumowując, każde odwieszenie działalności spółki z o.o. wiąże się z koniecznością sporządzenia sprawozdania finansowego. Ponadto musi być zwołane zwyczajne zgromadzenie wspólników, które to sprawozdanie zatwierdzi.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów