0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przekształcenie sp. z o.o. w jednoosobową działalność gospodarczą - ważne informacje!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wybór formy prawnej działalności nie jest łatwą decyzją i przed jej podjęciem należy przeanalizować plusy i minusy posiadania jednoosobowej działalności gospodarczej i różnego rodzaju spółek. Jeżeli dana forma prawna działalności okaże się niedostosowana do specyfiki firmy i nie sprawdzi się w praktyce, warto rozważyć zmianę. Może się również zdarzyć, że wspólnicy z różnych powodów nie mogą dojść do porozumienia, przez co kontynuowanie prowadzenia spółki możliwe jest wyłącznie przez jedną osobę. Rozwiązaniem może być wówczas likwidacja spółki i założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. W dzisiejszym artykule przedstawiamy, jak odbywa się przekształcenie sp. z o.o. w jednoosobową działalność gospodarczą.

W jaki sposób przekształcić spółkę z o.o. w jednoosobową działalność gospodarczą?

W celu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w jednoosobową działalność gospodarczą należy rozwiązać spółkę i przeprowadzić jej likwidację, a następnie zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą na nazwisko jednego ze wspólników chcącego kontynuować prowadzenie firmy.

Likwidację spółki z o.o. rozpoczynamy od podjęcia uchwały przez wspólników o rozwiązaniu spółki, a następnie aktualizujemy zgłoszenie na formularzu NIP-2. W celu zlikwidowania firmy na formularzu NIP-2 należy zaznaczyć ustanie bytu prawnego spółki. Likwidacja spółki wiąże się także z koniecznością jej wyrejestrowania jako płatnika składek ZUS.

Przekształcenie sp. z o.o. w jednoosobową działalność gospodarczą - o czym należy pamiętać, likwidując spółkę z o.o.?

Likwidując spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, konieczne jest sporządzenie remanentu końcowego, w którym należy ująć:

 • towary handlowe,
 • materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze,
 • półwyroby,
 • produkcję w toku,
 • wyroby gotowe,
 • braki i odpady poprodukcyjne.

Remanent końcowy sporządza się w celu ustalenia ewentualnego dochodu w spółce, który obliguje wspólników do zapłacenia podatku dochodowego. Dla czynnych podatników VAT obowiązkowe jest również zgłoszenie zaprzestania prowadzenia działalności poprzez dostarczenie do urzędu skarbowego formularza VAT-Z. W razie, gdy w spółce użytkowana była kasa fiskalna, trzeba dopełnić wszystkich formalności związanych z likwidacją kasy fiskalnej.

Przekształcenie sp. z o.o. w jednoosobową działalność gospodarczą - co zrobić z majątkiem firmowym?

Jednoosobową działalność gospodarczą można otworzyć przed formalną likwidacją spółki z o.o. i sprzedać jej majątek. Dzięki temu przedsiębiorca, na którego nazwisko zostanie zarejestrowana jednoosobowa działalność, będzie mógł bez dodatkowych formalności ująć zakup w PKPiR i odliczyć podatek VAT.

Składniki majątku spółki można sprzedać również na rzecz osoby prywatnej, a przedsiębiorca, który zarejestruje działalność później, wprowadzi je do majątku firmowego na podstawie odpowiedniego oświadczenia. Taki sposób postępowania wiąże się jednak z dodatkowymi formalnościami i może przyczynić się do braku prawa do odliczenia VAT.

W jaki sposób rozwiązać sprawy umów z kontrahentami zawartych przez spółkę?

Przekształcając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w jednoosobową działalność gospodarczą, nie mamy możliwości podpisania aneksów do umów z odbiorcami usług czy towarów oferowanych w ramach prowadzonej wcześniej spółki. Niezbędne jest zatem zawarcie nowych umów, trzeba też wziąć pod uwagę, że nasi kontrahenci mogą negocjować warunki lub zrezygnować ze współpracy.

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej

Drugim krokiem w celu przekształcenia spółki z o.o. w jednoosobową działalność gospodarczą po formalnym zlikwidowaniu spółki jest rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej. Osoby chcące założyć firmę w takiej formie dokonują zgłoszenia w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Na podstawie wpisu do CEIDG dokonywana jest automatyczna rejestracja przedsiębiorcy jako płatnika składek, który jest zobowiązany jeszcze do samodzielnego zgłoszenia się w ZUS-ie jako ubezpieczony. W zależności od tego, czy opłacana będzie jedynie składka zdrowotna, czy również składki społeczne, należy złożyć odpowiedni formularz:

 • ZUS ZZA,
 • ZUS ZUA.

Przedsiębiorcy chcący zgłosić się jako czynni podatnicy VAT lub zobligowani do takiego zgłoszenia powinni dostarczyć do urzędu skarbowego druk VAT-R. Taki sam formularz obowiązuje osoby chcące w ramach prowadzonej działalności dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Dlaczego warto prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą?

Osoby decydujące się na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej przez pierwsze pół roku mogą korzystać z przywileju ulgi na start, dzięki której zwolnione są z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS-u. Przez pierwszych pełnych sześć miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej obligatoryjne jest uiszczanie wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dzięki tej składce przedsiębiorca podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, czyli może korzystać z opieki w ramach NFZ.

Aby skorzystać z przywilejów w postaci ulgi na start oraz preferencyjnego ZUS-u konieczne jest spełnienie odpowiednich warunków, które zostały szczegółowo zostały określone w artykułach:
Ulga na start dla przedsiębiorców – kto może z niej skorzystać?
- Składki preferencyjne – jak z nich korzystać?
Do plusów prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej należą m.in.:

 • brak konieczności posiadania dużego wkładu własnego – w jednoosobowej działalności gospodarczej nie trzeba wnosić kapitału;
 • prostota prowadzenia firmy oraz ograniczona liczba formalności i wymogów koniecznych do spełnienia w porównaniu do różnego rodzaju spółek;
 • duża swoboda – osoby prowadzące jednoosobowe działalności mogą samodzielnie decydować o kierunku rozwoju swojej firmy, zatrudnianiu pracowników, formie opodatkowania, ewentualnej rejestracji do VAT i wielu innych aspektach działalności.

Oczywiście jednoosobowa działalność gospodarcza, jak każda inna forma prawna działalności, nie jest pozbawiona wad. Przykładem może być chociażby kwota składek na ubezpieczenia, obowiązująca przedsiębiorców opłacających duży ZUS (ich suma wynosi aktualnie około 1300 zł). Jest to kwota, która może zniechęcić do prowadzenia jednoosobowej działalności niejedną osobę, a często nawet przyczynić się do likwidacji firmy. W ostatnim czasie ustawodawcy dopuścili jeszcze jedną preferencję w postaci małego ZUS-u dla małych firm, jednak ten przywilej przysługuje nielicznym.

Inne wady prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej to m.in.:

 • odpowiedzialność spoczywająca jedynie na przedsiębiorcy – brak wspólników oznacza nie tylko wolność podejmowania decyzji, lecz także samodzielne ponoszenie konsekwencji za ewentualne błędy inwestycyjne czy niekorzystny dobór kontrahentów;
 • konieczność samodzielnego poszukiwania odbiorców naszych towarów i usług – rozwój jednoosobowej działalności zależny jest tylko od nas, zatem powinniśmy zadbać nie tylko o należyte wykonanie usług czy dobrą jakość towarów w stosunku do ceny, lecz także marketing, reklamę itp., gdyż nawet najlepsze produkty nie przyniosą oczekiwanych zysków bez wystarczającej liczby klientów;
 • nienormowany czas pracy – jednoosobowa działalność gospodarcza implikuje samodzielne zajmowanie się biznesem, a prowadzenie własnej firmy to często praca „24 godziny na dobę”.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów