0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Środek trwały - podstawowe informacje

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca prowadząc działalność gospodarczą, rzeczowe składniki majątku ujmuje w ewidencji środków trwałych. Sprawdź, jak ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuję środek trwały oraz za pomocą jakich metod amortyzacji możliwe jest ujęcie ich w kosztach!

Środek trwały - definicja

Nie każdy składnik majątku może zostać ujęty w ewidencji środków trwałych. Zgodnie z ustawą o PIT, środkiem trwałym jest składnik majątku, który:

  • został nabyty lub wytworzony we własnym zakresie,

  • przewidywany okres użytkowania wynosi powyżej roku,

  • jest kompletny i zdatny do użytku,

  • wykorzystywany jest na potrzeby działalności.

Dopiero po spełnieniu wszystkich kryteriów, składnik ten może zostać wprowadzony do ewidencji środków trwałych.

Jeżeli wartość początkowa środka trwałego nie przekracza kwoty 10 000 zł:
  • brutto dla podatników zwolnionych z podatku VAT,
  • netto dla czynnych podatników VAT,
podatnik nie ma obowiązku wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych. Wówczas wydatek ten może ująć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu, tj. w 13. kolumnie KPiR - pozostałe wydatki.

Wycena środków trwałych

Ustalenia wartości początkowej środka trwałego dokonuje się w zależności od sposobu jego nabycia. Wyceny składnika majątku firmy dokonuje się na podstawie:

  • ceny nabycia, jeżeli środek trwały został nabyty odpłatnie, na jego wartość początkową wpływają wszelkie inne wydatki związane z jego nabyciem (np. koszty transportu),

  • kosztu wytworzenia, jeżeli ŚT został wytworzony we własnym zakresie,

  • wartości rynkowej z dnia nabycia, dla składników majątku otrzymanych w drodze darowizny lub spadku,

  • ceny nabycia powiększonej o przychód, w przypadku częściowego odpłatnego nabycia.

Dokument OT

Przyjęcie środka trwałego do ewidencji wiąże się również z obowiązkiem sporządzenia dokumentu OT, który potwierdza przyjęcie składnika majątku do prowadzonej działalności.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów