Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy - możliwość obniżenia

W niektórych przypadkach przedsiębiorcy korzystający ze skali podatkowej lub podatku liniowego mogą wybrać uproszczone zaliczki na podatek dochodowy. Takie wyjście daje sporą korzyść właścicielom firm, gdyż przewiduje bardziej opłacalne rozliczanie się z fiskusem. Na pozór wszystko wygląda jasno, ale dociekliwi mogą zadać pytanie: co w sytuacji, gdy naliczone tą metodą zaliczki różnią się od naprawdę osiąganego dochodu lub nawet straty? Czy wówczas trzeba uiścić podatek według tych założeń, czy istnieje możliwość jego obniżenia?

Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy

Art. 44 ust. 6b ustawy o PIT daje podatnikom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość wpłacania w konkretnym roku podatkowym zaliczek na PIT co miesiąc - w wysokości 1/12 określonego uprzednio dochodu. Jak już wcześniej podkreślono, opcja odnosi się do podatników, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych - skalą podatkową bądź podatkiem liniowym. Przedsiębiorcy opodatkowani zryczałtowanymi formami podatku nie mają możliwości zastosowania uproszczonych zaliczek.

Przy wyznaczaniu wysokości zaliczki pod uwagę bierze się dochód z działalności z zeznania rocznego, które zostało złożone w którymś z dwóch wcześniejszych lat. Tu podstawą konieczną do odniesienia będzie dochód zawarty na deklaracji złożonej w roku, który poprzedza aktualny rok podatkowy - dla roku 2014 będzie to deklaracja z 2013 roku za rok 2012. W sytuacji gdy w zeznaniu nie wykazano dochodu z takiej działalności lub dochód ten nie przekracza kwoty, która wywołuje obowiązek uiszczenia podatku (poniżej 3089 zł), wtedy trzeba odnieść się do zeznania sprzed dwóch lat.

A co w sytuacji, gdy również i na tym zeznaniu nie znajdował się powyższa kwota bądź miała niższą wartość niż 3089 zł? Wówczas skorzystanie z uproszczonych zaliczek na PIT jest niemożliwe. Podobnie w przypadku podatnika, który w danym bądź poprzednim roku podatkowym po raz pierwszy podjął się działalności gospodarczej. Kolejnym warunkiem potrzebnym do skorzystania z uproszczonych zaliczek jest poinformowanie naczelnika US. Zawiadomienie trzeba złożyć w formie pisemnej, w granicach określonych w prawie terminów. Należy to uczynić do 20 lutego roku podatkowego, w którym pierwszy raz wybrano uproszczoną metodę.

Ustaloną tym sposobem zaliczkę, czyli 1/12 dochodu określonego według omówionych reguł, można zmniejszyć o uiszczoną w konkretnym miesiącu składkę zdrowotną.

 

Ważne!
W tym przypadku od dochodu nie ma możliwości odliczenia uregulowanych składek na ubezpieczenie społeczne.

 

Takie zaliczki (także uproszczone) należy uiszczać do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc miniony. Ostatnią zaliczkę za dany rok (za grudzień bądź za IV kwartał) do 20 stycznia roku następnego - chyba że wcześniej zostanie złożone zeznanie roczne i podatnik dokona wpłaty podatku, który z niego wynika.

Obniżenie uproszczonych zaliczek

Przy uproszczonych zaliczkach na podatek dochodowy nie można zapominać o tym, iż konieczność ich opłacania w każdym miesiącu istnieje nawet w sytuacji, gdy działalność w danym roku nie daje dochodów lub są one mniejsze niż te stanowiące podstawę obliczania kwoty zaliczek. Tutaj pomóc może art. 22 par. 2a Ordynacji podatkowej, który mówi, że pobór zaliczek na podatek może być ograniczony przez fiskusa na wniosek podatnika. Ten ostatni musi jednak uprawdopodobnić, iż wysokość zaliczek ustalona wg zasad ogólnych byłaby niewspółmiernie wysoka, porównując z podatkiem należnym od dochodu, który jest przewidywany na konkretny rok. Taką decyzję organ podatkowy wydaje po zrealizowanym postępowaniu - i ma ona charakter uznaniowy.

Dowód na potwierdzenie zasadności takiej procedury w przypadku uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy znajduje się w interpretacji ogólnej, która została wydana 3 czerwca 2013 roku przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu. Wątpliwości podatnika wprawdzie nie obejmowały wprost kwestii skorzystania z zasady z art. 22 par 2a Ordynacji podatkowej, lecz zasadności odliczenia od zmniejszonych w ten sposób zaliczek uiszczonej składki zdrowotnej. W interpretacji Dyrektor IS w Poznaniu zaznaczył, iż: