0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wprowadzenie do ewidencji środków trwałych pojazdu otrzymanego w darowiźnie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kilka dni przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej otrzymałem w drodze darowizny samochód osobowy. Czy mogę wprowadzić go do ewidencji środków trwałych przed przerejestrowaniem na siebie, czy też najpierw muszę pojazd przerejestrować, a potem wprowadzić do ewidencji?

Marek, Karwiany

 

Warunkiem uznania składnika majątku za środek trwały jest m.in. jego nabycie i posiadanie tytułu jego własności, także poprzez nieodpłatną darowiznę. Za wartość początkową samochodu uważa się wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości.

W sytuacji, gdy wartość środka trwałego nie przekracza kwoty 3.500 PLN można zastosować jednorazową amortyzację, gdzie 100% wartości od razu jest ujmowane w kosztach działalności. Wtedy też odpis amortyzacyjny jest księgowany w miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania w kol. 13 KPiR - "Pozostałe wydatki".

Pojazd można wprowadzić do firmy w momencie, kiedy jest kompletny i zdatny do użytku, a więc jeszcze przed przerejestrowaniem na siebie - spełnia bowiem warunek dopuszczenia do poruszania się po drodze.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów