0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakup systemu śledzącego auta (GPS) - ulepszenie czy osobny środek trwały?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Posiadam w swoim przedsiębiorstwie kilka samochodów, z których korzystają moi pracownicy. Pojazdy te stanowią środki trwałe. W tym miesiącu zakupiłem do wszystkich pojazdów system śledzący GPS - koszt każdego systemu to 3600 zł netto. Jak powinienem zaksięgować taki zakup? Czy jest to ulepszenie danego środka trwałego, osobny środek trwały czy może zwykły wydatek niepodlegający wpisowi do ewidencji środków trwałych? Dodam jeszcze, że żadne z tych urządzeń nie jest na stałe zamontowane w danym samochodzie.

Daniel, Lublin

Zakup systemu śledzącego GPS, który montowany jest w pojazdach stanowiących środki trwałe przedsiębiorstwa, nie może zostać uznany za zwykły wydatek niepodlegający wpisowi do ewidencji środków trwałych, ponieważ ich wartość jednostkowa przekracza 3500 zł netto.

Jako że urządzenie to nie jest zamontowane na stałe w pojeździe, czyli w każdej chwili może zostać zdemontowane bez szkody dla urządzenia oraz samochodu, nie powinno się traktować zakupu tego urządzenia jako ulepszenia środka trwałego jakim jest samochód.

Za środki trwałe można uznać urządzenie, które:

  • jest kompletne i zdatne do użytku,

  • stanowi własność lub współwłasność podatnika,

  • przeznaczone jest na cele firmowe,

  • przewidywany okres używania tego urządzenia jest dłuższy niż rok.


Z tego względu, jako że zakupione przez Pana urządzenia śledzące GPS mogą być wymontowane z samochodu bez żadnej szkody oraz spełniają warunki, aby uznać je jako środki trwałe, powinny zostać ujęte w ewidencji środków trwałych. Każde urządzenie powinno być ujęte jako osobny środek trwały.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów