0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Remont a ulepszenie środka trwałego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czas nie oszczędza nikogo ani niczego - starzeją się także zaliczone do firmowych środków trwałych sprzęty czy budynki. Przedsiębiorca może takie już funkcjonujące w firmie elementy poddać ulepszeniu lub remontowi. Trzeba jednak pamiętać, że te dwa pojęcia nie są jednoznaczne, także dla podatku. Remont a ulepszenie - czym się różnią? Wyjaśniamy.

Remont a ulepszenie środka trwałego - kiedy stanowi koszt?

Wydatki poniesione na remont bądź ulepszenie środka trwałego mogą co do zasady zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu - jeśli oczywiście spełniają odpowiednie warunki, określone np. w ustawie o PIT. Jednakże - zaliczenie to nie odbywa się w taki sam sposób. Wydatki na remont podatnik może bowiem zaksięgować bezpośrednio w kosztach firmowych. Natomiast sumę środków przeznaczonych na ulepszenie ujmuje się w firmowych kosztach poprzez amortyzację - kwotę ulepszenia należy dopisać do wartości początkowej środka trwałego i od tego momentu dokonywać zwiększonych odpisów amortyzacyjnych.

Jak w takim razie rozróżnić, czy dokonane na środkach trwałych czynności stanowią remont, czy też ulepszenie?

Czym jest ulepszenie środka trwałego

Opierając się na art. 31 ustawy o rachunkowości można stwierdzić, iż ulepszenie środka trwałego to jego rozbudowa, przebudowa, modernizacja lub rekonstrukcja powodująca, że wartość użytkowa ulepszanego sprzętu po zakończeniu modernizacji przewyższa wartość, którą posiadał on przy przyjęciu. Taką wartość mierzy się okresem użytkowania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji oraz innymi miarami.

Kiedy mówimy o remoncie

Jeśli natomiast chodzi o remont, to jego definicję można oprzeć o ustawę o prawie budowlanym. Zgodnie z zawartymi tam przepisami za remont uważa się wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych w celu odtworzenia stanu pierwotnego. Tak więc remontem środka trwałego można określić wszystkie działania przywracające mu stan pierwotny, utracony wskutek zużycia i upływu czasu. Natomiast operacja taka nie może zwiększyć wartości technicznej lub użytkowej środka trwałego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów