0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakup ubrań i akcesoriów roboczych dla przedsiębiorcy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę własną działalność gospodarczą. Czy zakup ubrań i akcesoriów roboczych (np. rękawiczki, okulary ochronne itp.) mogę zaliczyć do kosztów firmowych?

Dariusz, Kłodzko

 

Przedsiębiorców obowiązują przepisy dotyczące BHP, których muszą przestrzegać, w tym co do stosowania odzieży i obuwia roboczego zgodnie z przeznaczeniem.

Dla uznania wydatku na nabycie odzieży roboczej za koszt uzyskania przychodu nie wystarczy faktura zakupu oraz samo stwierdzenie, że odzież posiada charakter roboczy. Podstawę oceny w tym przypadku stanowi zakres czynności wykonywanych przez przedsiębiorcę w prowadzonej działalności. Jeżeli faktycznie używanie odzieży ochronnej jest konieczne do zachowania warunków pracy zgodnie z zasadami BHP, to niewątpliwie wydatek taki spełnia wymogi art. 22 ust. 1 ustawy o PIT i jako koszt poniesiony w celu osiągnięcia przychodów oraz niepodlegający wyłączeniu na podstawie art. 23 tej samej ustawy, może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

Jednak aby wydatki na zakup odzieży ochronnej czy obuwia mogły być zaliczone do kosztów podatkowych muszą być one faktycznie robocze. Nie mogą zatem posiadać cech odzieży osobistej (np zakup wizytowego obuwia czy garnituru). Odzież czy obuwie inne niż robocze mogą być uznane przez urząd skarbowy za służące zaspokojeniu prywatnych potrzeb i tym samym nie mogą stanowić kosztów firmowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów