0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwrot uszkodzonego towaru przez klienta a koszty w KPiR

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę działalność handlową przez Internet, gdzie towary przesyłam klientom za pośrednictwem kuriera. W bieżącym miesiącu wystawiłem fakturę dla kontrahenta za zakup wyrobów ze szkła. Niestety towar uległ zniszczeniu podczas przesyłki i odbiorca złożył stosowną reklamacje z dołączonymi zdjęciami stłuczonego przedmiotu. Domaga się także wymiany na towar wolny od wad, a ja zamierzam tak właśnie postąpić. Jak mogę ująć dane uszkodzenie towaru w kosztach? Czy muszę wystawić fakturę korygującą?

Marcin, Inowrocław

 

Jeżeli towar zostaje wysłany nabywcy na wymianę, wówczas można jedynie zastosować sporządzenie protokołu uszkodzenia towaru z informacją, że wysłano nowy produkt klientowi. Natomiast nie ma potrzeby wystawiania faktury korygującej oraz nowej faktury sprzedaży.

Protokół uszkodzenia towaru należy sporządzić na podstawie otrzymanej reklamacji. W dokumencie tym powinien Pan podać wartość towaru według ceny nabycia wynikającej z dowodu zakupu. Wówczas protokół będzie podstawą do przeksięgowania kosztu z kosztów nabycia towarów na pozostałe wydatki.

Wartość uszkodzonych towarów należy wyksięgować z kolumny 10. - “Zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych” zapisując łączną kwotę straty ze znakiem “minus”, a następnie tę samą wartość, już ze znakiem dodatnim ująć w kolumnie 13. - “Pozostałe wydatki”. Podstawą księgowania jest protokół, więc zdarzenie ujmuje się pod datą jego sporządzenia, a jako numer dowodu podaje się właśnie numer protokołu uszkodzenia towaru.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów