Poradnik Przedsiębiorcy

Brak przychodu - czy można przerwać amortyzację?

Moje pytanie dotyczy amortyzacji środka trwałego, a raczej jej przerwania. Czy możliwe jest zaprzestanie dokonywania odpisów amortyzacyjnych w przypadku, gdy nie osiągam żadnych przychodów, a następnie jej wznowienie?

Andrzej, Nowy Tomyśl

 

Amortyzację środka trwałego można przerwać wyłącznie w określonych przez przepisy sytuacjach. Należą do nich:

  • zawieszenie działalności gospodarczej,
  • zaprzestanie wykorzystania środków trwałych w związku z przeniesieniem ich do innego obiektu,
  • zaprzestanie produkcji,
  • zbycie środka trwałego.

Oznacz to, iż jeżeli Pana sytuacja nie spełnia wymienionych warunków, wówczas nie może Pan przerwać amortyzacji posiadanego środka trwałego.