0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Brak wynagrodzenia za usługę a zaliczka na podatek dochodowy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wystawiłem fakturę za usługę za grudzień, jednak nadal nie otrzymałem przelewu, a termin zapłaty mija dopiero 21 stycznia 2015 roku. Do 20 stycznia 2015 mam obowiązek zapłacić podatek dochodowy. Czy zostaną mi naliczone odsetki karne, jeżeli nie przeleję na konto urzędu skarbowego kwoty wynikającej z odliczonego podatku dochodowego za usługę, mimo że fizycznie nie otrzymałem żadnego wynagrodzenia?

Mateusz, Rybnik

 

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są kwoty należne, choćby nawet jeszcze nieotrzymane. Za dzień powstania przychodu rozumie się natomiast dzień wydania towaru lub wykonania usługi, jednak nie później niż dzień wystawienia faktury lub otrzymania całości należności.

W związku z powyższym, według przepisów dla urzędu skarbowego nieistotny jest brak wynagrodzenia za usługę. Wykazał Pan przychód z tytułu wykonanej usługi w grudniu, co wywołało powstanie obowiązku podatkowego na gruncie PIT oraz VAT. Jeżeli w grudniu powstał obowiązek podatkowy, to do 20 stycznia ma Pan obowiązek opłacić zaliczkę na podatek dochodowy. W przeciwnym razie organ podatkowy naliczy odsetki podatkowe za nieuregulowanie zobowiązania podatkowego w terminie. Co ważne, odsetek nie należy opłacać, jeżeli nie przekraczają kwoty trzykrotności opłaty za przesyłkę poleconą, czyli obecnie 8,70 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów