Poradnik Przedsiębiorcy

Kaucja od najemcy mieszkania jako przychód w KPiR

Prowadzę działalność polegającą na wynajmie mieszkań. Od każdego najemcy pobieram kaucję, którą zatrzymuję, jeśli w mieszkaniu zostaną wyrządzone jakieś szkody. Czy pobrana kaucja jest moim przychodem? W jaki sposób mogę ją zaksięgować?

Waldemar, Radom

 

Kaucja od najemcy ma charakter zwrotny, więc nie może stanowić przychodu, zanim nie zostanie rzeczywiście zatrzymana z powodu złamania określonych postanowień umowy najmu. Gdy stwierdzi Pan takie naruszenie i zatrzyma kaucję pobraną od wynajmującego w części lub w całej wysokości, wówczas będzie stanowić ona Pana przychód, który należy opodatkować podatkiem dochodowym. Zatrzymaną kwotę trzeba zaksięgować w kolumnie 8 KPiR - pozostałe przychody.

Proszę pamiętać, że zatrzymana kaucja jest odszkodowaniem, a nie obrotem wynikającym ze sprzedaży ani zaliczką czy zadatkiem, dlatego nie jest opodatkowana VAT i nie wystawia się do niej faktury. Właściwym udokumentowaniem zdarzenia jest tutaj wystawienie noty księgowej. Taki dokument może być przekazany najemcy jako potwierdzenie zatrzymania kaucji.