0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Użytkowanie w działalności quada a odliczenie podatku VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czy można zaliczyć w koszty oraz odliczyć podatek VAT od tzw. pojazdu samochodowego innego (jak wynika z homologacji) - quad z pługiem? Użytkowanie quada w działalności polega na odśnieżaniu przeze mnie chodnika przed domem dla klientów.

Karol, Kłodzko

 

Użytkowanie w działalności quada uprawnia do odliczania VAT od wydatków z nim związanych oraz zaliczania ich do kosztów po spełnieniu kilu warunków.

Jeśli wskazany pojazd jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej, wydatki związane z jego użytkowaniem można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Jednakże musi Pan pamiętać, iż zgodnie z art. 22 ustawy o pdof kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Ponadto, to na podatniku spoczywa obowiązek wykazania związku przyczynowego pomiędzy poniesionym wydatkiem, a wykonywaną działalnością gospodarczą oraz jego wpływ na osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów.

Zgodnie z art. 2 ust. 34 ustawy o podatku od towarów i usług definicja pojazdu samochodowego rozumiana według przepisów o ruchu drogowym obejmuje pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Z kolei według przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazd samochodowy oznacza pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, inny niż ciągnik rolniczy. Zaś za pojazd silnikowy należy uznać taki, który jest wyposażony w silnik - z wyjątkiem motoroweru oraz pojazdu szynowego. Do takich pojazdów został zaliczony również quad.

Przepisy dają możliwość 100% odliczenia VAT-u od części, paliwa i innych wydatków związanych z użytkowaniem pojazdu pod warunkiem, że będzie on wykorzystywany tylko i wyłączenie do prowadzenia działalności gospodarczej.

Zastosowanie 100% odliczenia wyklucza użytkowanie pojazdu do celów prywatnych.

Aby skorzystać z możliwości odliczenia 100% VAT należy spełniać określone warunki:

 • prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu dla celów VAT, która powinna zawierać m.in.:
  • stan licznika na dzień rozpoczęcia ewidencji oraz na początek i koniec każdego miesiąca,
  • liczbę przejechanych kilometrów w miesiącu,
  • datę i cel wyjazdu,
  • dokładny opis trasy skąd dokąd,
 • wprowadzić zasady użytkowania pojazdu w firmie (np. w formie regulaminu),
 • złożyć do Urzędu Skarbowego informację zgłoszeniową o tych pojazdach w ciągu 7 dni od poniesienia pierwszego wydatku związanego z danym samochodem - VAT-26. 

Drugą opcją jest odliczenie VAT od kosztów eksploatacyjnych i zakupu paliwa w 50%, w tym przypadku nie ma konieczności prowadzenia kilometrówki, dokonywania zgłoszenia VAT-26 czy też tworzenia regulaminu użytkowania quada .

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów