Poradnik Przedsiębiorcy

Opóźnienie w wysyłce deklaracji VAT

Z pewnych przyczyn wysłałem deklarację VAT 7 z jednodniowym opóźnieniem. Co powinienem zrobić w takim wypadku?

Marcin, Lubawka

 

Jednodniowe opóźnienie w wysyłce deklaracji nie wymaga podjęcia przez Pana żadnych specjalnych działań. By ponieść konsekwencje niedotrzymania ustawowego terminu urząd skarbowy musiałby udowodnić, że Pańskie działanie było celowe. Poza tym pod uwagę brana jest częstotliwość występowania takich sytuacji.

Rada dla podatnika jest taka, by skontaktował się ze swoim opiekunem w urzędzie skarbowym od VAT i wyjaśnił tę sytuację. Ponadto można przygotować pismo wyjaśniające i powołać się na instytucję czynnego żalu.