0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczenie umowy o dzieło przedsiębiorcy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zawarłem umowę o dzieło, którego będę wykonawcą. Jednocześnie prowadzę działalność gospodarczą oraz jestem czynnym podatnikiem VAT. W jaki sposób powinienem udokumentować i zaksięgować taki przychód?

Marek, Bydgoszcz

 

W tym przypadku najistotniejszą kwestią jest, czy dzieło jakie ma Pan wykonać, pokrywa się z zakresem prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej.

Jeśli tak, to występuje Pan w tym przypadku jako podmiot, prowadzący działalność gospodarczą, a wykonanie dzieła dokumentuje fakturą. Do przychodu należy doliczyć podatek VAT należny i ująć go w rejestrze sprzedaży VAT. Wartość netto z faktury należy zaksięgować w kolumnie 7 KPiR - "Sprzedaż towarów i usług".

Jeśli natomiast dzieło, którego dotyczy umowa, nie jest związane z profilem Pańskiej działalności, to obowiązek sporządzenia rachunku co do zasady spoczywa po stronie zleceniodawcy. On też powinien rozliczyć w Pańskim imieniu podatek dochodowy i odprowadzić go do urzędu skarbowego, natomiast Panu przekazać PIT-11, który należy uwzględnić podczas sporządzania deklaracji rocznej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów