0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa o dzieło zgłaszana do ZUS na wniosku RUD!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W obecnym stanie prawnym umowa o dzieło nie podlegają składkom ZUS, wykonawcy dzieła nie zgłaszamy także do ubezpieczeń. Rok 2021 będzie przełomowy w tym zakresie. Umowy o dzieło mają trafić do specjalnej ewidencji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Cały proces będzie przeprowadzany przy pomocy nowego formularza.

Umowa o dzieło - zgłoszenie do ZUS

Pomysł dotyczący rejestru umów o dzieło pojawił się w zapisach jednej z Tarcz antykryzysowych. Przypomnijmy, że znalazł się tam artykuł informujący, że płatnik składek lub osoba fizyczna-zleceniodawca będzie miała obowiązek poinformować ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą płatnik lub zleceniodawca nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy osoba zatrudniana nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Przedsiębiorcy będą musieli w terminie 7 dni od zawarcia umowy o dzieło poinformować o tym ZUS!

Choć w samym zapisie nie było mowy o tym, że umowa o dzieło ma być oskładkowana, pojawiły się takie domysły. Nowy obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS nie oznacza jednak oskładkowania tych umów z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

Wniosek RUD – co zawiera?

Wprowadzenie formularza RUD (zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS) przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Formularz jest stosunkowo krótki i składa się z kilku sekcji:

  1. Dane zamawiającego
  2. Dane wykonawcy dzieła
  3. Informacja o zawartych umowach o dzieło (daty, przedmiot umowy, liczba umów)
  4. Oświadczenie, że dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Najprawdopodobniej formularz będzie dostępny jak zazwyczaj – w formie papierowej oraz elektronicznej na stronie PUE ZUS i to na nim płatnicy będą przekazywać dane o zawieranych umowach o dzieło. 

Rejestr umów o dzieło – jaki jest cel?

W założeniu rejestr umów o dzieło ma służyć celom statystycznym. Jak określają pracownicy biura prasowego ZUS: „To rozwiązanie pozwoli dokładniej oszacować liczbę zawieranych w Polsce umów cywilnoprawnych. Informacje te mogą być wykorzystywane m.in. do celów statystyczno-analitycznych, szczególnie przy opracowywaniu i kierowaniu odpowiedniej pomocy”. Wielu przedsiębiorców ma jednak co do tego wątpliwości, podkreślając, że rejestr może stanowić swego rodzaju narzędzie do kontroli. Z pewnością będzie jednak narzędziem weryfikacji zasadności stosowania umowy o dzieło w konkretnych przypadkach, co z kolei może skutkować w przyszłości kontrolą z ZUS. Bez względu na liczne wątpliwości w tym zakresie pewne jest jedno – zgłaszanie umów o dzieło do ZUS to większe możliwości wykrycia nadużyć w tym zakresie.   

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów