Poradnik Przedsiębiorcy

Składki preferencyjne 2022 – znamy ich wysokość!

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, przez okres 24 miesięcy mają prawo do opłacania składek w obniżonej preferencyjnej kwocie. Ich wysokość uzależniona jest od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. W jaki sposób? Ile wynoszą składki preferencyjne 2022? Sprawdź!

Wysokość wynagrodzenia minimalnego w 2022 roku

15 czerwca 2021 roku do konsultacji społecznych przekazana została proponowana kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku. Jest to 3000 zł brutto. Przedstawiciel Konfederacji Lewiatan wypowiedział się pozytywnie o sugerowanej kwocie.

Projekt trafił do Rady Dialogu Społecznego, w której przedstawiciele pracowników, pracodawców i rządu mają 30 dni na rozmowy i wypracowanie wspólnego stanowiska. Ostateczną wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku poznamy najpóźniej 15 września.

Składki preferencyjne 2022 roku

Wysokość składek preferencyjnych oblicza się od podstawy składek. Z kolei podstawa ta wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Oznacza to, że jeśli wynagrodzenie minimalne w 2022 roku będzie wynosiło 3000 zł brutto, to składki preferencyjne 2022 będą wynosiły 3000 zł x 30% = 900 zł. Ile zatem zapłaci przedsiębiorca za składki społeczne w okresie preferencji? Poniżej przedstawiamy symulację.

Składka

% składki

Kwota składki 2022

Kwota składki 2021

Wzrost w stosunku do roku 2021

Emerytalna

19,52%

900 zł x 19,52% = 175,68 zł

163,97 zł

+11,71 zł

Rentowa

8%

900 zł x 8% = 72 zł

67,20 zł

+4,80 zł

Wypadkowa

1,67% 

900 zł x 1,67% = 15,03 zł

14,03 zł

+1 zł

Chorobowa

2,45%

900 zł x 2,45% = 22,05 zł

20,58 zł

+1,47 zł

SUMA

284,76 zł

265,78 zł

+18,98 zł

Należy pamiętać, że to tylko suma składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców. Do tego dochodzi jeszcze składka zdrowotna. W jaki sposób będzie się kształtowała jej wysokość, nie jest jeszcze wiadome, tym bardziej że składka zdrowotna ma ulec zmianie (według zapowiedzi nowego Polskiego Ładu).