0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż mieszana a brak proporcjonalnego odliczenia VAT - korekta

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzona przeze mnie działalność gospodarcza wiąże się ze sprzedażą mieszaną - tj. opodatkowaną i zwolnioną z VAT. Niestety w wyniku pomyłki, w ubiegłym roku podatkowym nie zastosowano odpowiedniego proporcjonalnego odliczenia podatku VAT. W jaki sposób mogę to w tej chwili naprawić?

Kamil, Malbork

 

W takiej sytuacji konieczne będzie poprawienie prowadzonych przez Pana ewidencji księgowych - zarówno podatkowej księgi przychodów i rozchodów, jak i rejestru zakupu VAT. Na podstawie proporcji, ustalonej po uwzględnieniu danych z roku podatkowego poprzedzającego rok, który jest Pan zobowiązany do dokonania korekty poniesionych kosztów. Następnie konieczne będzie poprawienie wskazanych ewidencji. Odliczony podatek VAT powinien zostać pomniejszony o odpowiednią, proporcjonalną wartość, którą następnie należy wprowadzić wraz z kwotą netto do KPiR.

Następny krok to sporządzenie korekt deklaracji VAT począwszy od okresu, w którym po raz pierwszy powinna była zostać zastosowana proporcja. Korekcie podlegać będzie także podatek dochodowy - należy tego dokonać za pomocą sporządzenia korekty zeznania rocznego.

Warto pamiętać, że proporcjonalne odliczenie podatku VAT przy sprzedaży mieszanej odbywa się na podstawie proporcji, obliczonej na podstawie danych z ubiegłego roku podatkowego. Natomiast po zakończeniu roku porównuje się wprowadzone dane z rzeczywistą proporcją sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej i dokonuje korekty. W tej sytuacji może się Pan zwrócić do właściwego urzędu skarbowego o informacje, czy konieczne jest tradycyjne postępowanie, czy też możliwe jest skorygowanie błędów ubiegłego roku już na podstawie rzeczywistej proporcji. Takie postępowanie jest związane z faktem, że różne organy skarbowe mogą mieć w tej kwestii różne zapatrywania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów