0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Większa ochrona przed wypowiedzeniem dla pracowników

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kodeks pracy znacznie zabezpiecza wybranych pracowników przed wypowiedzeniem. Od kwietnia katalog osób chronionych przed zwolnieniem znacznie się poszerzy. W artykule opisujemy komu będzie przysługiwała ochrona przed wypowiedzeniem!

Kogo dotyczy ochrona przed wypowiedzeniem?

Przepisy prawa pracy stanowią, że pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę w okresie urlopu lub podczas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Stanowi tak artykuł 41 Kodeksu pracy. Szczególnej ochronie podlegają także:

  • kobiety w ciąży
  • pracownicy w wieku przedemerytalnym, którym brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego,
  • społeczni inspektorzy pracy;
  • członkowie zarządów zakładowych organizacji związkowych wskazani w uchwale zarządu

Ustawa o ochronie ojczyzny wprowadza nową uprzywilejowaną grupę!

Ustawa o obronie Ojczyzny, opublikowana w dniu 23 marca 2022 r. rozszerzyła katalog pracowników chronionych przed wypowiedzeniem pracy lub płacy. Nowa grupa pracowników, która chroniona jest przed wypowiedzeniem to żony żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową.

Oznacza to, że pracodawca w okresie odbywania przez żołnierza obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej nie będzie mógł rozwiązać umowy z jego żoną. Rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z małżonkiem żołnierza może nastąpić wyłącznie z winy pracownika oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. 

Nowa ustawa wprowadza szczególne uprawnienie dla żołnierzy i ich rodzin. Ustawa o obronie Ojczyzny wejdzie w życie po 30 dniach od jej publikacji w Dzienniku Ustaw, czyli 23 kwietnia 2022 r.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów