0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Data rozpoczęcia działalności a podejmowanie czynności prawnych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Założyłem działalność gospodarczą i dokonałem wpisu w CEIDG, jednak data rozpoczęcia działalności została wskazana we wniosku na 25 kwietnia. W związku z tym, czy mogę 12 kwietnia podpisać umowę z hurtownią, z którą będę współpracował? Ponadto czy firma hostingowa może wystawić fakturę za okres od  12 kwietnia do 12 maja na dane mojej firmy?

Michał, Warszawa

 

Przedsiębiorcy posiadający wpis w rejestrze CEiDG mogą podejmować pewne czynności z myślą o działalności gospodarczej, którą będą prowadzić. Dlatego też do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć wydatki ponoszone przed rozpoczęciem działalności pod warunkiem, że są one podejmowane z myślą i w celu rozpoczęcia funkcjonowania firmy.  Możliwe jest więc zawieranie umów zakupu z kontrahentami jeszcze przed datą, w której zgodnie z wpisem w CEIDG przedsiębiorca ma rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Niemniej podejmując takie czynności należy mieć na uwadze, że zakup ma służyć działalności, co musi być udowodnione. Logiczną konsekwencją jest ustalenie, że zakup taki w żadnym wypadku nie może służyć celom prywatnym.

Co do zasady, umowy w celu wykonywania działalności gospodarczej powinny być zawierane od daty rozpoczęcia działalności, ponieważ dopiero wtedy zaczyna istnieć firma. Jednak przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zawierają umowy przede wszystkim w swoim imieniu, podając swoje imię i nazwisko (jednoosobowa działalność gospodarcza nie posiada osobowości prawnej) - stąd istnieje możliwość zawierania wstępnych umów już przed rozpoczęciem działalności, co najlepiej ustalić z hurtownią.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów