0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Działalność w mieszkaniu prywatnym a remont

Wielkość tekstu:

Remontuję mieszkanie, w którym prowadzę działalność gospodarczą. Niektóre wydatki są większe niż 3500 zł, czy powinny one zwiększyć wartość początkową środka trwałego, czy mogę zaliczyć je bezpośrednio do kosztów?

Kamil, Opole

 

Wydatki poniesione na remont lokalu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, należy zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, bez względu na ich wysokość. W takim przypadku nie jest konieczna amortyzacja.

Należy jednak pamiętać, że w tej kwestii wyróżnia się także ulepszenie środka trwałego. Jest to o tyle istotne, że wydatki poniesione na takie działania - i przekraczające kwotę 3500 zł - powinny zwiększać wartość środka trwałego i być zaliczane w koszty poprzez odpisy amortyzacyjne.

Jak rozróżnić remont od ulepszenia środka trwałego? Przez remont należy rozumieć takie działania, które zmierzają do przywrócenia lokalowi stanu pierwotnego. Natomiast ulepszenie służy rozbudowie, przebudowie itp., której celem jest zwiększenie wartości środka trwałego w porównaniu do wartości, jaką posiadał on przy przyjęciu do firmy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów