Poradnik Przedsiębiorcy

Kasy fiskalne w 2018 roku - zmiany przepisów i nowości

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług wprowadza zmiany dotyczące przedsiębiorców, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób prywatnych nieprowadzących działalności gospodarczej. Mianowicie zostaną wprowadzone nowe kasy fiskalne w 2018 roku, czyli tzw.  kasy fiskalne online. Dostęp do danych ma pozwolić na szybkie ustalanie nieprawidłowości, pomóc wyeliminować zjawiska wyłudzenia VAT, unikanie opodatkowania, a co za tym idzie pośrednio przyczyni się do wzrostu wpływów budżetowych z tytułu podatku VAT. Wymiana ponad 2 mln kas fiskalnych na modele wydające e-paragony ma natomiast potrwać kilka lat.

Ważne!

JPK_PARAGON - to planowany zbiór danych o sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej, które będą przekazywane online w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego bezpośrednio do Centralnego Repozytorium Kas. Planowanym terminem wprowadzenia JPK_Paragon jest połowa 2018 roku.

Kasy fiskalne w 2018 roku - zmiany przepisów

Kasy online, jak wynika z projektu MF, będą używały automatycznego przekazu danych, podejmując próby nie rzadziej niż co 2 godziny. Plan przekazu danych będzie zdalnie konfigurowany w ustawieniach kasy. Przedmiotem działania kas online będzie skuteczne wychwytywanie błędów w ewidencji obrotu, co spowoduje większą ściągalność podatku należnego VAT oraz zmniejszy udział szarej strefy w PKB.

Co to jest Centralne Repozytorium Kas?

Centralne Repozytorium Kas to system teleinformatyczny nadzorowany przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Ma na celu przede wszystkim odbieranie, gromadzenie informacji z kas fiskalnych oraz  ich kontrolę i analizę.

Ważne!

Transmisja danych może być zależna od zasięgu sieci komórkowej na obszarze działalności firmy.  W przypadku problemu z łącznością podatnik będzie miał obowiązek przesłania danych niezwłocznie po ustaniu problemu.

Dla kogo kasy fiskalne?

Katalog podmiotów objętych obowiązkiem ewidencji sprzedaży na kasach fiskalnych wciąż ulega zmianom. Wśród nich znajdziemy podatników świadczących usługi:

 • naprawy pojazdów silnikowych oraz przeglądów technicznych pojazdów,

 • opieki medycznej lekarzy i dentystów,

 • cateringowe,

 • doradztwa podatkowego oraz prawnicze (z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia),

 • kosmetyczne i fryzjerskie,

 • kulturalne i rozrywkowe (wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe),

 • związane z rozrywką i rekreacją (wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne)

 • wymiany walut (z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe).

Brak jeszcze oficjalnej listy, gdyż wszystkie zmiany w temacie obowiązku rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej online są w fazie projektu, lecz niewątpliwym celem będzie całkowita redukcja zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych. Przedsiębiorcy będą mogli ewidencjonować obrót, używając kas fiskalnych bez elektronicznego zapisu kopii, do czasu zapełnienia pamięci fiskalnej kasy. Zapełniona pamięć nie będzie podlegać wymianie. Będzie to moment nabycia nowej kasy, spełniającej wskazane zalecenia, dotyczące automatycznego przekazu danych i połączenia z CRK. Ministerstwo Finansów zaplanowało rozłożyć w czasie obowiązek stosowania nowych kas fiskalnych. Jako pierwsze poddane planowanym zmianom będą branże najbardziej narażone na oszustwa podatkowe takie jak:

 • Od 1 stycznia 2019 roku usługi motoryzacyjne, wulkanizacyjne, dokonujące sprzedaży benzyny, oleju napędowego, gazu;

 • Od 1 lipca 2019 roku usługi gastronomiczne oraz budowlane;

 • Od 1 stycznia 2020 roku usługi fryzjerskie, kosmetyczne, fitness.

Kasy fiskalne w 2018 roku - dlaczego znowu zmiany?

Nowe przepisy dużą wagę przywiązują do bezpieczeństwa dla kupujących. Mają kojarzyć się przede wszystkim z ufnością i anonimowością. Państwo ma gromadzić dane handlowe tylko dla analizy, a szczegóły paragonów mają pozostać nieujawnione. Kasy fiskalne online mają być alternatywą przynoszącą korzyści zarówno dla przedsiębiorców, jak i konsumentów.

Kto poniesie koszty?

Koszty, jakie trzeba będzie ponieść, będą związane przede wszystkim z zakupem pierwszego urządzenia online. Resort zapowiada możliwość dofinansowania przez budżet państwa zakupu kas rejestrujących. Zapowiadane dofinansowanie przybierze formę 90% ulgi, jednak jej maksymalna kwota nie może przekroczyć 700 zł. Dodatkowo zmieni się okres zwrotu ulgi na zakup kasy, a mianowicie gdy okresie 4 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania podatnicy zaprzestaną ich używania bądź nie zgłoszą urządzenia do obowiązkowego przeglądu technicznego do serwisu, będą zobowiązani do zwrotu ulgi na zakup kasy.