0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Koszty uzyskania przychodów - 2021

Wielkość tekstu:

Pracownicze koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodów, które pracodawca jako płatnik może zastosować na etapie ustalania zaliczki na podatek z wynagrodzenia pracownika, są ustalone w sposób zryczałtowany. Ich wysokość została określona w art. 22 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3 ustawy o PIT.

Koszty uzyskania przychodów w 2021 roku

Koszty uzyskania przychodów dotyczące pracowników uległy zmianie od 1 października 2019 roku. W 2021 roku wysokość KUP kształtowała się następująco.

Pracownik

Kwota miesięczna (zł)

Kwota roczna (zł)

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

250,00

nie więcej niż 3000,00

równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

z każdego z tych stosunków 250,00

łącznie nie więcej niż 4500,00

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, jeżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

300,00

łącznie nie więcej niż 3600,00

równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

z każdego z tych stosunków 300,00

łącznie nie więcej niż 5400,00

Warto mieć na uwadze, że zwykle pracownikowi przysługują koszty uzyskania przychodu w pojedynczej wysokości w ciągu miesiąca. Oznacza to, że w razie dokonania kilku wypłat w jednym miesiącu należy uwzględnić je wyłącznie w pierwszej liście płac. W kolejnych nie powinno się dokonywać takiego odliczenia, bowiem zaniży to wpłatę podatku, którą pracownik będzie musiał oddać po rozliczeniu zeznania rocznego.

W celu wyliczenia wynagrodzenia pracownika w kwocie brutto, netto i całkowitego kosztu zatrudnienia, warto skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów