0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Księgowanie nadpłaty otrzymanej od kontrahenta

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kilka dni temu otrzymałem zapłatę od klienta w formie przelewu bankowego. Kwota była wyższa niż wymagana, więc nadpłata zostanie mu zwrócona. W jaki sposób powinienem udokumentować zwrot tej nadpłaty? Czy konieczne jest księgowanie nadpłaty? Zaznaczam, że nie jestem płatnikiem VAT.

Michał, Mszana Dolna

 

W przypadku, kiedy zapłata została udokumentowana na prawidłową - mniejszą kwotę (dotyczącą danego towaru), zwrot nadpłaty nie będzie stanowił przychodu do opodatkowania. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych traktuje jako przychody m. in.:

  • dodatnie różnice kursowe,

  • otrzymane kary umowne,

  • odsetki od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością.

Ustawa nie wskazuje jednak, by nadpłaty, czyli omyłkowo otrzymane od kontrahentów kwoty stanowiły przychód z działalności. W związku z tym przedsiębiorca nie powinien uznawać w konsekwencji mylnie otrzymanej nadpłaty jako przychodu należnego.

Nadpłatę należy niezwłocznie zwrócić nabywcy. W dokumentacji firmowej warto przechowywać potwierdzenie przelewu, które będzie potwierdzało dokonanie zwrotu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów