0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odwrotne obciążenie - zmiany przepisów w podatku VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 stycznia 2017 roku zostały wprowadzone kolejne zmiany w kwestii rozliczania transakcji w ramach odwrotnego obciążenia. Jakie modyfikacje przepisów w tym zakresie wprowadził ustawodawca? Dowiedz się, czytając nasz artykuł, jak wygląda odwrotne obciążenie w VAT w 2017 roku.

Odwrotne obciążenie w VAT - podstawowe informacje

Odwrotne obciążenie w VAT polega na przerzuceniu obowiązku rozliczenia podatku na nabywcę. Tym samym sprzedawca wystawia fakturę bez naliczonej stawki VAT. Lista towarów objętych tą procedurą została umieszczona w załączniku 11 ustawy. Wśród towarów można znaleźć m.in.:

- żelazostopy,

- arkusze żeberkowane ze stali niestopowej,

- drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej,

- ołów nieobrobiony plastycznie.

Dodatkowo należy wskazać, że kwestia odwrotnego obciążenia została uregulowana w art. 17 ust.1 pkt 7 ustawy o VAT, zgodnie z którym odwrotne obciążenie w VAT stosowane jest gdy:

  • dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku ze względu na limit obrotów,

  • nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

  • dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122.

Ważne!

Jak wynika z art. 17 ust. 1c  w przypadku dostaw towarów wymienionych w poz. 28-28c załącznika nr 11 do ustawy odwrotne obciążenie w VAT stosowane jest, jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł. Dotyczy to m.in. sprzedaży:

  • telefonów komórkowych,

  • konsol do gier wideo.

Za jednolitą transakcję gospodarczą uznaje się transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy.

Zastosowanie wskazanych ograniczeń motywuje się licznymi wyłudzeniami zwrotu VAT przez przerzucanie obowiązku rozliczenia podatku przez nabywcę.

Odwrotne obciążenie w VAT - zmiany od 2017 roku

Fundamentalną zmianą, która została wprowadzona w 2017 roku na mocy nowelizacji przepisów ustawy o VAT, jest obowiązek zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w odniesieniu do usług budowlanych. Jednakże należy pamiętać, że muszą przy tym zostać spełnione łącznie następujące warunki (art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT):

  • usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (czyli do limitu 200 000 zł);

  • usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Co istotne, przepis o odwrotnym obciążeniu w przypadku usług budowlanych stosowany jest, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca (art. 17 ust. 1h ustawy o VAT).

Więcej w temacie rozliczania usług budowlanych w artykule: Odwrotne obciążenie - usługi budowlane.

Od nowego roku odwrotnym obciążeniem zostały również objęte transakcje sprzedaży srebra, złota, platyny oraz wyrobów z metali szlachetnych. Ponadto do rozszerzonego katalogu trafiły procesory. W przypadku tej ostatniej grupy zasada rozliczenia podatku w ramach odwrotnego obciążenia będzie dotyczyła tylko jednolitych gospodarczo transakcji obejmujących procesory o wartości przekraczającej kwotę 20 000 zł.

Krajowa informacja podsumowująca a odwrotne obciążenie

W ustawie o VAT na podstawie art. 101a został nałożony na przedsiębiorców obowiązek składania krajowych informacji podsumowujących, które dotyczą sprzedaży towarów i usług, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT.

Sprzedawca jest zobowiązany złożyć wspomnianą informację za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, w terminie do 25. dnia miesiąca za miesiąc następujący po danym okresie rozliczeniowym. Co ważne, przepisy przewidują możliwość złożenia korekty informacji podsumowującej w przypadku zaistnienia błędu (podobnie jak jest przy deklaracjach VAT-7, VAT-7K oraz VAT UE).

Ważne!

Od 2017 roku informacje podsumowujące VAT-27 są składane wyłącznie za okresy miesięczne oraz w formie elektronicznej!

Głównym celem wprowadzenia krajowej informacji podsumowującej było zwiększenie kontroli nad transakcjami objętymi mechanizmem odwrotnego obciążenia, co w konsekwencji przyczynić się ma do ograniczenia nadużyć.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów