Poradnik Przedsiębiorcy

Odwrotne obciążenie - sprzedaż smartfonów

W związku z nowelizacją przepisów w ustawie o VAT od 1 stycznia 2017 roku weszły w życie zmiany dotyczące procedury odwrotnego obciążenia. Został bowiem poszerzony katalog towarów wykazany w załączniku 11 ustawy o VAT oraz dodany załącznik 14 zawierający wykaz usług objętych procedurą odwrotnego obciążenia. Sprawdź, kiedy stosuje się odwrotne obciążenie!

Odwrotne obciążenie a sprzedaż smartfonów

Odwrotne obciążenie przerzuca obowiązek rozliczenia podatku od towarów i usług na nabywcę będącego czynnym podatnikiem VAT. W związku z tym sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej albo podatników zwolnionych z VAT nie ulega zmianie. A więc to sprzedawca musi opodatkować taką transakcję.

Sprzedaż smartfonów od 1 lipca 2015 roku podlega odwrotnemu obciążeniu. Co do zasady sprzedawca nie wykaże na fakturze podatku VAT, wartość netto będzie równa wartości brutto. Natomiast to nabywca będzie musiał rozliczyć podatek VAT należny.

Ważne!

Od roku 2015 odwrotnym obciążeniem został objęty sprzęt elektroniczny, m.in.: telefony komórkowe, smartfony, komputery przenośne takie, jak:

  • tablety,

  • notebooki,

  • laptopy,

  • konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) oraz

  • pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem

z wyłączeniem części i akcesoriów (poz. 28a-28c załącznika nr 11 ustawy o VAT).

Zastosowanie odwrotnego obciążenia przy sprzedaży smartfonów nie dotyczy wszystkich transakcji, a jedynie realizowanych w następujących warunkach:

  • nabywca jest czynnym podatnikiem VAT,

  • dokonującym dostawy jest czynny podatnik VAT,

  • odwrotne obciążenie stosuje się, jeżeli łączna wartość sprzedanych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekroczy 20 000 zł netto.

Ważne!

Odwrotne obciążenie stosowane jest tylko w przypadku czynnych podatników VAT!

Jednolita transakcja a odwrotne obciążenie

Odwrotne obciążenie ma mieć zastosowanie do “jednolitej gospodarczo transakcji”, której wartość przekracza 20 000 zł. Nie chodzi tutaj o pojedynczą dostawę, tylko transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje więcej dostaw, nawet jeśli są dokonywane na podstawie odrębnych zamówień. A także jeśli jest wystawianych więcej faktur, które dokumentują poszczególne dostawy.

Przepisy także za jednolitą gospodarczo transakcję uznają transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie.

Ważne!

Do obowiązków sprzedawców będzie należało sprawdzanie i zweryfikowanie, czy nabywca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.