Poradnik Przedsiębiorcy

Odwrotne obciążenie - zmiany w mechanizmach jego funkcjonowania

Do końca 2016 roku odwrotne obciążenie było wykorzystywane w stosunku do sprzedaży towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. Nie było tam usług, a zasady zastosowania odwrotnego obciążenia od początku były takie same. Nowy 2017 rok przyniósł wiele zmian w podatku VAT i, co za tym idzie, w mechanizmach jego funkcjonowania.

Na czym polega odwrotne obciążenie?

Mechanizm odwrotnego obciążenia polega po prostu na tym, że dostawca towarów lub usług (z załącznika 11 lub 13 ustawy o VAT) dokonuje sprzedaży bez doliczenia podatku VAT należnego, stosując na wystawionej fakturze oznaczenia „—” bądź ”OO”, natomiast podatek VAT rozliczna nabywca tych towarów lub usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia zawartych w załączniku 11 oraz 14 do ustawy o VAT.

Po raz pierwszy usługi

Począwszy od 1 stycznia 2017r. mechanizmem odwrotnego obciążenia zostały objęte m.in.:

 1. Roboty budowlane związane z:
  • wznoszeniem budynków,
  • budową dróg, mostów, rurociągów, sieci rozdzielczych,
  • budową sieci przesyłowych, rozdzielczych, linii energetycznych, systemów irygacyjnych,
  • budową portów, stadionów, obiektów produkcyjnych, budowlanych, 
  • przygotowaniem terenu pod budowę oraz rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych,
  • wykonywaniem instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych, gazowych, stolarki budowlanej,
  • wykonywaniem konstrukcji dachowych, stalowych, z cegieł i kamienia, 
  • z wykonywaniem prac betoniarskich, malarskich, tynkarskich, szklarskich, elementów dekoracyjnych,
  • fundamentowaniem,
  • zakładaniem izolacji, ogrodzeń, 
  • wykładaniem posadzek, 
  • pozostałymi, specjalistycznymi robotami budowlanymi, gdzie indziej niesklasyfikowanymi.

Warunki zastosowania odwrotnego obciążenia dla usług

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT odwrotne obciążenie dla usług wymienionych w pozycji 2 do 48 załącznika 14 do ustawy o VAT będzie miało zastosowanie pod warunkiem, że:

 1. sprzedawcą usług jest podatnik niekorzystający ze zwolnienia z VAT ze względu na obroty poniżej 200.000 zł za poprzedni rok podatkowy,
 2. nabywcą usług jest czynny podatnik VAT,
 3. sprzedawca usług jest podwykonawcą,

Powyższe uwarunkowania wskazują na to, że generalny wykonawca nadal będzie wystawiał faktury sprzedaży na powyższe usługi z uwzględnieniem podatku VAT należnego.