0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Składki ZUS na ubezpieczenia przedsiębiorców - 2021

Wielkość tekstu:

Składki ZUS na ubezpieczenia dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych

Od 2018 roku, składki ZUS należ wpłacać na jeden indywidualny numer rachunku bankowego (NRS - Numer Rachunku Składkowego). Co do zasady przedsiębiorcy opłacają składki ZUS od podstawy określonej przepisami - ogólnej dla wszystkich przedsiębiorców. Jednak przedsiębiorcy, którzy osiągają ograniczone przychody, będą mogli skorzystać z opłacania składek od dochodu.

Składka ZUS w 2021 r.

Dla przedsiębiorców, którzy nie będą mogli skorzystać z opłacania składek ZUS od przychodu, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Prognozowane wynagrodzenie ogłoszonego na dany rok kalendarzowy w 2021 r. wynosi 5259 zł. Tym samym podstawę wymiaru składek ZUS stanowić będzie 60% tej kwoty czyli 3155,40 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

Rodzaj ubezpieczenia

Stawka %

Styczeń - Grudzień 2021 r.

emerytalne

19,52

615,93 zł

rentowe

8,00

252,43 zł

chorobowe

2,45

  77,31 zł

wypadkowa

1,67

  52,70 zł

RAZEM

31,64

998,37 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2021 r.

Podstawą składki zdrowotnej jest 75% ogłoszona kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Minimalna wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2021 wynosiła 381,81 zł (75% x 5656,51 zł = 4242,38 zł x 9%). 

Składka na Fundusz Pracy

Składkę na Fundusz Pracy przedsiębiorcy ustalają za siebie i za osoby współpracujące od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W 2021 r. stopa procentowa składki na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Od stycznia 2021 wartość składki na Fundusz Pracy będzie wynosiła 77,31 zł.

Składki ZUS przedsiębiorcy, który nie korzysta z żadnej z ulg będzie wynosić 1457,49 zł jeśli przedsiębiorca opłaca dobrowolną składkę chorobową, a bez tej składki wyniesie 1380,18 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów