0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Składki ZUS na ubezpieczenia przedsiębiorców - 2020

Wielkość tekstu:

Składki ZUS na ubezpieczenia dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych

Od 2018 roku, składki ZUS należ wpłacać na jeden indywidualny numer rachunku bankowego (NRS - Numer Rachunku Składkowego). Co do zasady przedsiębiorcy opłacają składki ZUS od podstawy określonej przepisami - ogólnej dla wszystkich przedsiębiorców. Jednak już od lutego 2020 roku, przedsiębiorcy, którzy maja ograniczone przychody, będą mogli skorzystać z opłacania składek od dochodu.

Składki ZUS w 2020 r.

Dla przedsiębiorców, którzy nie będą mogli skorzystać z opłacania składek ZUS od dochodu, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Prognozowane wynagrodzenie ogłoszonego na dany rok kalendarzowy w 2020 r. wynosi 5227 zł. Tym samym podstawę wymiaru składek ZUS stanowić będzie 60% tej kwoty czyli 3136,20 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

Rodzaj ubezpieczenia

Stawka %

Styczeń - Grudzień 2020 r.

emerytalne

19,52

612,19 zł

rentowe

8,00

250,90 zł

chorobowe

2,45

76,84 zł

wypadkowa

1,67

52,37 zł

RAZEM

31,64

992,30 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2020r.

Podstawą składki zdrowotnej jest ogłoszona przez Prezesa GUS kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Obowiązująca minimalna wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2020 wynosi 362,34 zł (75% x 5368,01 zł = 4026,01 zł x 9%).

Składka na Fundusz Pracy

Składkę na Fundusz Pracy przedsiębiorcy ustalają za siebie i za osoby współpracujące od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W 2020 r. stopa procentowa składki na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Od stycznia 2020 wartość składki na Fundusz Pracy będzie wynosiła 76,84 zł.

Składki ZUS przedsiębiorcy, który nie korzysta z żadnej z ulg będzie wynosić 1431,48 zł dobrowolnym chorobowym 1354,64 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów