0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Właściwy urząd skarbowy do rozliczeń z tytułu podatku dochodowego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Jestem zameldowany we Wrocławiu. Jednak w chwili obecnej mieszkam w Krakowie, gdzie w zasadzie wykonuję działalność. Zatem, do którego urzędu skarbowego mam odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy?

Mariusz, Kraków

 

Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ustala się według miejsca zamieszkania.

W odniesieniu do podatku dochodowego istnieje jeden wyjątek - opodatkowanie na zasadzie karty podatkowej. W tym przypadku właściwość urzędu skarbowego ustala się według miejsca położenia zorganizowanego zakładu, wskazanego w zgłoszeniu CEIDG-1. Pozostałe formy opodatkowania, a zatem opodatkowanie na zasadach ogólnych (progresywna skala podatkowa i podatek liniowy) oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, stosują wskazaną wyżej zasadę.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca zmieni miejsce zamieszkania w trakcie roku podatkowego, zmieni się również właściwość urzędu skarbowego. Wówczas należy określić ją według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, którego dotyczy rozliczenie zaliczki na podatek dochodowy.

Należy pamiętać, iż zmianę miejsca zamieszkania, jak i zmianę właściwego urzędu skarbowego należy zgłosić w trakcie 7 dni od zaistniałej zmiany (za pomocą aktualizacji wniosku CEIDG-1).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów