0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wpływ wynagrodzenia minimalnego na składki ZUS i inne obciążenia przedsiębiorców

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kwota minimalnego wynagrodzenia regulowana jest przepisami i dzięki temu zabezpiecza poziom wynagrodzenia pracowników. Warto jednak wiedzieć, jaki jest wpływ wynagrodzenia minimalnego na składki ZUS przedsiębiorców. Z czego to wynika? Wyjaśniamy w artykule.

Co to jest wynagrodzenie minimalne?

Minimalne wynagrodzenie, znane również jako płaca minimalna, to ustalona przez prawo minimalna wysokości wynagrodzenia, jakie pracodawca musi zapłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowie o pracę.

Minimalne wynagrodzenie jest narzędziem ochrony prawnej pracowników. Wysokość płacy ma na celu zapewnienie godziwego wynagrodzenia za pracę i zapewnienie zabezpieczenia socjalnego dla pracowników.

Ważne jest, aby pracodawca przestrzegał przepisów dotyczących wypłacania wynagrodzeń i nie wypłacał wynagrodzenia poniżej tego poziomu. Z kolei pracownicy powinni być świadomi swoich praw i monitorować, czy pracodawca działa zgodnie z regulacjami w tym zakresie.

Podstawę prawną wynagrodzenia minimalnego oraz minimalnej stawki godzinowej stanowi Ustawa z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, która co roku jest uzupełniana rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej.

Wysokość wynagrodzenia minimalnego

Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku zmienia się aż dwukrotnie. Czy to nowe regulacje prawne? Otóż nie. Wynika to wprost ze wspomnianej już ustawy o minimalnym wynagrodzeniu.

Art. 3. Ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Jeżeli prognozowany na następny rok wskaźnik cen, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3, wynosi: 

 1. co najmniej 105% – ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia: od dnia 1 stycznia i od dnia 1 lipca; 

 2. mniej niż 105% – ustala się jeden termin zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia: od dnia 1 stycznia.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku

Na tej podstawie wynagrodzenie minimalne w 2023 roku zmieniło się dwukrotnie i wynosi:

 1. w okresie od stycznia do czerwca 2023 roku – 3 490 zł brutto,

 2. w okresie od lipca do grudnia 2023 roku – 3 600 zł brutto.

Natomiast minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń wynosi:

 1. w okresie od stycznia do czerwca 2023 roku – 22,80 zł brutto za godzinę,

 2. w okresie od lipca do grudnia 2023 roku – 23,50 zł brutto za godzinę.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia ogłaszane jest do 15 września roku poprzedzającego rok, którego rozporządzenie dotyczy. Jednak już w czerwcu publikowany jest projekt. Dzięki temu znane są już pierwsze wstępne dane na temat podwyżki płacy minimalnej. I tak, według projektu płaca minimalna w 2024 roku będzie kształtowała się następująco:

 1. w okresie od stycznia do czerwca 2024 roku – 4 242,00 zł brutto,

 2. w okresie od lipca do grudnia 2023 roku – 4 300 zł brutto.

Natomiast minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń wynosi:

 1. w okresie od stycznia do czerwca 2023 roku – 27,70 zł brutto za godzinę,

 2. w okresie od lipca do grudnia 2023 roku – 28,10 zł brutto za godzinę.

Ostateczne kwoty obowiązujące w przyszłym roku poznamy nie później niż 15 września.

 Wpływ wynagrodzenia minimalnego na składki ZUS i inne obciążenia przedsiębiorców

Wpływ wynagrodzenia minimalnego na składki ZUS przedsiębiorcy

Jak już zostało wspomniane, wynagrodzenie minimalne ma na celu przede wszystkim zabezpieczenie finansowe pracowników. Należy jednak wiedzieć, że kwota minimalnego wynagrodzenia jest także kwotą, od której zależą inne świadczenia niedotyczące samych pracowników. Mowa tu o składkach ZUS za przedsiębiorców, którzy korzystają z ulgi dla nowych przedsiębiorców.

Podstawę składek społecznych ZUS, które opłacają przedsiębiorcy korzystający z ulgi tzw. preferencji (przez okres 24 miesięcy), stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku roku. Tym samym od 2024 roku wzrosną także składki ZUS początkujących przedsiębiorców.

W przypadku preferencyjnego ZUS podstawa składek to 30% wynagrodzenia minimalnego, które w 2024 roku wyniesie:

 • od stycznia – 1 273 zł,
 • od lipca – 1 290 zł. 

 Wpływ wynagrodzenia minimalnego na składki zus

 

Wpływ wynagrodzenia minimalnego na koszt zatrudnienia pracownika

Wzrost minimalnego wynagrodzenia to oczywiście wzrost całkowitego kosztu zatrudnienia pracownika, jaki musi ponieść pracodawca. Przypomnijmy, że na koszt całkowity zatrudnienia pracownika oprócz wynagrodzenia brutto składają się takie składki ZUS opłacane ze środków pracodawcy.

Poniżej przedstawiamy, ile wyniesie całkowity koszt zatrudnienia w 2024 roku (bez kosztów PPK).

Wpływ wynagrodzenia minimalnego na składki ZUS i inne obciążenia przedsiębiorców

Jakie skutki niesie za sobą wzrost minimalnego wynagrodzenia?

Wysokość minimalnego wynagrodzenia ma wpływ na wiele obszarów, które dotyczą nie tylko pracowników, lecz także pracodawców, a w konsekwencji całego społeczeństwa i gospodarki krajowej. Oto niektóre z czynników, na które wpływ może mieć podwyższenie płacy minimalnej:

 1. Zarobki pracowników: Podniesienie minimalnej stawki wynagrodzenia to nie tylko wzrost zarobków najniżej wykwalifikowanych pracowników. To również konieczność dostosowania płacy (podwyżki) pracowników z wyższymi kompentecjami. 

 2. Inflacja i koszty życia: Zwiększenie kosztów zatrudnienia może wpłynąć na zwiększone koszty życia, ponieważ finansowanie podwyżek dla pracowników wiąże się z podwyżką cen towarów czy usług.

 3. Popyt konsumpcyjny: Wyższej wysokości wynagrodzenie może zwiększyć liczbę konsumentów korzystających z zarobków, co może pomóc w podniesieniu konsumpcyjnego i zwiększaniu wzrostu gospodarczego.

 4. Rynek pracy: Podwyższenie kosztów wynagrodzenia może wpłynąć także na rynek pracy. Wysokie koszty zatrudnienia mogą sprzyjać zatrudnianiu pracowników „na czarno”, czyli nielegalnie, lub wypłacaniu części wynagrodzeń „pod stołem”, aby minimalizować obciążenia podatkowo-składkowe.

Podsumowując, coroczna podwyżka wynagrodzenia minimalnego ma szerokie konsekwencje. Wpływ wynagrodzenia minimalnego na składki ZUS przedsiębiorców podwyższa także koszty prowadzenia działalności, nawet jeśli nie zatrudnia się pracowników.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów