0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wypłacony ryczałt podlega podatkowi dochodowemu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pracownicy często wykorzystują w swojej pracy prywatne samochody. Należy jednak pamiętać, że ryczałt w związku z kosztami poniesionymi przez pracownika w związku z takim użytkowaniem nie zawsze będzie zwolniony z opodatkowania po stronie pracownika.

Art. 21 ust. 1 pkt 23 b ustawy o podatku dochodowym mówi, że wolny od podatku dochodowego jest zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych:

  • jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw
  • do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, określonych w odrębnych przepisach

Reasumując, zwolnienie to dotyczy tylko jazd lokalnych oraz poszczególnych grup pracowniczych - listonoszy, pracowników socjalnych, pracowników Służb Leśnych.

Pozostałe grupy pracownicze wykorzystujące swój prywatny samochód do celów służbowych nie są objęte zwolnieniem, co oznacza, że zwrócone koszty będę podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów