Poradnik Przedsiębiorcy

Zmiana miejsca prowadzenia działalności a łączny raport okresowy

W trakcie ubiegłego miesiąca zmieniłem miejsce prowadzenia działalności - przeniosłem tym samym kasę fiskalną, którą wykorzystuję w przedsiębiorstwie. W jaki sposób powinienem zaksięgować łączny raport okresowy z tego miesiąca w KPiR?

Miłosz, Karpacz

 

W związku z faktem, że zgodnie z przepisami konieczne jest zgłoszenia miejsca, w którym wykorzystywana jest kasa fiskalna, dla celów porządkowych wartość łącznego raportu okresowego może zostać rozdzielona na dwie pozycje. Tym samym zaksięgowane zostaną osobno przychody ze starego i nowego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Warto pamiętać, że mimo zmiany konieczne jest zachowanie ciągłości wpisów w KPiR - zatem raporty należałoby nazwać np. ŁRO 1/miesiąc/rok i ŁRO 2/miesiąc/rok.