Poradnik Przedsiębiorcy

Koszty związane z zakupem środka trwałego

Czy mogę ująć w  kosztach 180 zł za zarejestrowanie samochodu w Urzędzie Miejskim? Dodam, że samochód będzie środkiem trwałym firmy.

Karolina, Opole

 

Tego typu wydatku nie ujmuje Pani bezpośrednio w kosztach firmowych. Będzie on zwiększał wartość początkową pojazdu. Jak wynika z obowiązujących przepisów za wartość początkową środków trwałych uważa się ich cenę nabycia, na którą składają się dwa elementy - cena zakupu należna zbywcy powiększona o koszty związane z tym zakupem. Zatem opłatę rejestracyjną należy uznać za koszt zakupu środka trwałego, gdyż jak wiadomo środek trwały musi być kompletny i zdatny do użytku, a więc rejestracja pojazdu jest do tego niezbędna.