0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Naliczanie zasiłku dla przedsiębiorców po zmianach w ustawie z 2016

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 2016 roku zmieniło się naliczanie zasiłku dla przedsiębiorców, którzy dobrowolnie zgłosili się do ubezpieczenia chorobowego. Jeżeli przedsiębiorca terminowo opłaca składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nieprzerwanie przez okres ponad 90 dni, wówczas w przypadku choroby ma prawo do zasiłku chorobowego.

Sposób wyliczenia zasiłku dla przedsiębiorców przed zmianami

Podstawę wymiaru zasiłku przysługującego osobie podlegającej dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, stanowił przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstawała niezdolność do pracy.

Jeżeli ubezpieczenie chorobowe trwało krócej niż 12 miesięcy kalendarzowych, to dla wszystkich ubezpieczonych niebędących pracownikami jako podstawę wymiaru przyjmowało się przeciętny miesięczny przychód za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia. W przypadku działalności gospodarczej, podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe jest niezależna od osiąganego dochodu. Podstawa składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekroczyć 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Naliczanie zasiłku dla przedsiębiorców według przepisów, obowiązujących do 2016 roku, powodowało, że przy stosunkowo niskich kosztach można było otrzymać maksymalną wysokość świadczenia. 

Naliczanie zasiłku dla przedsiębiorców po zmianach przepisów

Po zmianie ustawy, czyli według aktualnie obowiązujących przepisów, naliczanie zasiłku dla przedsiębiorców  zależy od czasu opłacania składek oraz ich kwoty.  Aby uzyskać wysoki zasiłek na poziomie maksymalnym, trzeba opłacać składki ZUS co najmniej przez rok również od maksymalnej podstawy wymiaru składek. W przypadku ubezpieczonego, dla którego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe stanowi kwota zadeklarowana, podlegającego ubezpieczeniu chorobowemu krócej niż 12 miesięcy kalendarzowych, podstawę wymiaru zasiłku stanowi suma:

a) przeciętnej miesięcznej najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku oraz

b) kwoty stanowiącej iloczyn jednej dwunastej przeciętnej kwoty zadeklarowanej jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, w części przewyższającej najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu 13,71%, za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku, oraz liczby tych miesięcy.

Przykład 1. 

Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą od 1 kwietnia 2017 r. i od tego dnia podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu (wcześniej przez 2 lata nie pracowała). Najniższa podstawa wymiaru składek jaka obowiązuje tę osobę wynosi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, czyli w bieżącym roku 600,00 zł. Jako podstawę wymiaru składek na przedmiotowe ubezpieczenia zadeklarowała ona kwotę 7.000 zł.

Ubezpieczony w maju 2017 r. nabędzie prawo do zasiłku opiekuńczego za 15 dni.  Zasiłek opiekuńczy przysługuje od pierwszego dnia opieki bez wymaganego okresu wyczekiwania.

Podstawę wymiaru tego zasiłku stanowić będzie kwota 2.526,56 zł, według wyliczenia:

[(600,00 zł - 82,26 zł) x 1 m-c] : 1 m-c = 517,74 zł

(7000 zł - 959,70 zł) - 517,74 zł = 5522,56 zł

liczba pełnych miesięcy, za które była opłacona pełna składka chorobowa - 1 miesiąc

stąd: 517,74 zł + [(5522,56 zł x 1 m-c) : 12] = 977,93 zł.

Naliczanie zasiłku dla przedsiębiorców przed zmianami:

Dla porównania, gdyby przepisy nie uległy zmianie, podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego stanowiłaby kwota 6040,30 zł, tj. [(7000 zł - 959, 70 zł) x 1 m-c] : 1 m-c = 6040,30 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów