0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Składki ZUS na ubezpieczenia przedsiębiorców - 2023

Wielkość tekstu:

Od 2018 roku, składki ZUS należy wpłacać na jeden indywidualny numer rachunku bankowego (NRS - Numer Rachunku Składkowego). Co do zasady przedsiębiorcy opłacają składki ZUS od podstawy określonej przepisami - ogólnej dla wszystkich przedsiębiorców. Jednak przedsiębiorcy, którzy osiągają ograniczone przychody, będą mogli skorzystać z opłacania składek od dochodu.

Składki ZUS w 2023 r.

Dla przedsiębiorców, którzy nie będą mogli skorzystać z opłacania składek ZUS od przychodu, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Prognozowane wynagrodzenie ogłoszonego na dany rok kalendarzowy w 2022 r. wynosi 6935 zł. Tym samym podstawę wymiaru składek ZUS stanowić będzie 60% tej kwoty czyli 4161,00 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

Rodzaj ubezpieczenia

Stawka %

Styczeń - Grudzień 2023 r.

emerytalne

19,52

812,23 zł

rentowe

8,00

332,88 zł

chorobowe

2,45

101,94 zł

wypadkowa

1,67

69,49 zł

RAZEM

31,64

(bez chorobowej 29,19)

1 316,54 zł 

(bez chorobowej 1214,60 zł)

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 r.

Rewolucyjne zmiany od 2022 roku dotyczą sposobu naliczania oraz opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą. Po wejściu w życie Polskiego Ładu składka zdrowotna jest zależna w głównej mierze od wybranej formy opodatkowania. Więc jej wysokość każdy przedsiębiorca będzie ustalała indywidualnie. Więcej na temat zasad ustalania wysokości składki zdrowotnej można przeczytać w artykule: Składka zdrowotna osób prowadzących działalność.

Składka na Fundusz Pracy

Składkę na Fundusz Pracy przedsiębiorcy ustalają za siebie i za osoby współpracujące od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W 2023 r. stopa procentowa składki na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Od stycznia 2023 r. wartość składki na Fundusz Pracy będzie wynosiła 101,94 zł.

Co istotne składek na Fundusz Pracy nie opłaca się za osoby, które skończyły 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni). W przypadku, gdy osiągnięcie powyższego wieku następuje w trakcie miesiąca kalendarzowego, zwolnienie z obowiązku opłacania tych składek następuje dopiero od następnego miesiąca.

Składki ZUS przedsiębiorcy, który nie korzysta z żadnej z ulg będzie wynosić 1418,48 zł jeśli przedsiębiorca opłaca dobrowolną składkę chorobową, a bez tej składki wyniesie 1316,54 zł. Natomiast składkę zdrowotną należy obliczyć indywidualnie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów