Poradnik Przedsiębiorcy

Usługi Poczty Polskiej a podatek VAT

Czy otrzymując fakturę z Poczty Polskiej np. za znaczki pocztowe, gdzie opłaty są zwolnione z VAT, jestem zobowiązana do zapłaty od tej faktury podatku od towarów i usług do urzędu skarbowego?

Danuta, Katowice

 

Stawka "zw" obejmuje towary i usługi, które ustawowo są zwolnione z podatku VAT lub które świadczone są przez przedsiębiorstwa podlegające zwolnieniu podmiotowemu. W przypadku transakcji wspomnianych przez Panią, Poczta Polska dla dostawy znaczków stosuje właśnie stawkę “zw” - dostawa zwolniona z opodatkowania VAT.

Sytuacja taka oznacza, że nie ma Pani prawa, jako nabywca, do odliczenia podatku VAT od tej transakcji. Również nie ciążą na Pani żadne dodatkowe obowiązki związane z tym zakupem.