Poradnik Przedsiębiorcy

Gdzie zgłosić zmianę miejsca prowadzenia działalności?

Wynająłem dodatkowy lokal na potrzeby działalności gospodarczej. Obecny stanie się magazynem oraz miejscem składowania dokumentacji księgowej. Czy należy to gdzieś zgłosić?

Marcin, Wrocław

 

Nowy lokal należy zgłosić w aktualizacyjnym wniosku CEIDG-1. Jako cel zgłoszenia zaznacza się wówczas "Wniosek dotyczący zgłoszenia zmian wpisu w ewidencji działalności gospodarczej". Aby wskazać rubrykę lub pole, których zmiana dotyczy należy wstawić “x” w kwadracie widocznym po lewej stronie pola. Jeżeli będzie Pan zmieniał główne miejsce prowadzenia działalności, należy zaznaczyć okienko przy rubryce 10 i wprowadzić aktualne dane. Kolejne miejsca prowadzenia działalności wprowadza się za pośrednictwem załącznika CEIDG-MW.

Proszę również sprawdzić czy adres przechowywania dokumentacji księgowej się nie zmienił - rubryka 22.