Poradnik Przedsiębiorcy

Zmiana stawki amortyzacji w trakcie amortyzowania środka trwałego

Posiadam samochód osobowy, który stanowi środek trwały w mojej działalności gospodarczej. Obecnie dokonuje amortyzacji według standardowej stawki 20% rocznie. Chciałabym jednak zastosować stawkę indywidualną, czy jest to możliwe?

Zofia, Konin

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 22j ust. 1) indywidualną stawkę amortyzacji (w wysokości maksymalnie 40%) podatnik może zastosować jedynie dla używanych lub ulepszonych środków transportu - w tym samochodów osobowych. Co istotne, środek trwały może zostać uznany za używany, jeżeli podatnik jest w stanie udowodnić, że dany składnik majątku był wykorzystywany co najmniej przez 6 miesięcy przed wprowadzeniem do ewidencji przedsiębiorstwa. Proszę jednak pamiętać, że to na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia powyższego faktu.

Należy również wiedzieć, iż indywidualną stawkę amortyzacji można zastosować wyłącznie przy wprowadzeniu pojazdu do ewidencji środków trwałych. Nie można zatem dokonać zmiany stawki odpisów podczas trwania obecnej amortyzacji.