0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Samochód o niskiej wartości a ewidencja środków trwałych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zakupiłem na umowę kupna-sprzedaży samochód osobowy o wartości 3480 zł. Słyszałem, że składników o tak niskiej wartości nie muszę wprowadzać do ewidencji środków trwałych. Czy to prawda?

Maciej, Sopot

 

Tak, w przypadku środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 3.500 zł nie ma Pan obowiązku wprowadzania ich do ewidencji środków trwałych. Wówczas tego typu zakup można rozliczyć bezpośrednio w kosztach - kolumna 13 KPiR - pozostałe wydatki. Przy czym proszę pamiętać, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT, będzie Pan zobligowany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów dla celów podatku dochodowego, która limituje możliwość ujmowania kosztów:

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów poniesionych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; w celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Z pewnością dużo lepszym rozwiązaniem będzie wprowadzenie samochodu do ewidencji środków trwałych i poddanie go jednorazowej amortyzacji. Wówczas odpis amortyzacyjny będzie mógł Pan ująć w kosztach w miesiącu przyjęcia samochodu do użytkowania lub w miesiącu kolejnym. I co najważniejsze, koszty eksploatacyjne nie będą podlegały limitowaniu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów