Poradnik Przedsiębiorcy

Korekta rozliczeń niemożliwa podczas kontroli podatkowej!

Dostałam wezwanie z urzędu skarbowego, w którym poinformowano mnie o kontroli. Muszę przedłożyć dokumenty księgowe tj. - podatkowa księga przychodów i rozchodów, rejestry zakupu i sprzedaży VAT, faktury itp. Sprawdzając, czy mam wszystkie faktury zauważyłam, że jedną z nich nieopatrznie zaksięgowałam błędnie - w pozycji netto wpisałam wartość brutto. Czy mogę teraz dokonać korekty? Jeżeli tak, to w jaki sposób?

Milena, Sandomierz

 

W momencie, gdy podatnik podpisze pismo o wszczęciu postępowania sprawdzającego lub kontrolnego, nie jest możliwe dokonywania modyfikacji ani korekt w dokumentacji z okresu objętego kontrolą.

W takiej sytuacji warto natomiast zwrócić się do naczelnika urzędu skarbowego z wyjaśnieniem zaistniałej sytuacji i wnioskiem o niekaranie za popełniony błąd. Takie pismo, składane do organu skarbowego, jest określane mianem czynnego żalu.