0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Praca zdalna zastąpi telepracę!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wiele osób stosuje pojęcie telepracy i pracy zdalnej zamiennie. Tymczasem są to zupełnie odrębne terminy. Telepraca występuje w przepisach, ale pojawił się projekt, który zakłada, że  praca zdalna zastąpi telepracę,a pojęcie telepracy zniknie z Kodeksu pracy. Co to oznacza? Wyjaśniamy w artykule! 

Telepraca a praca zdalna 

Telepraca jest unormowana w Kodeksie pracy, nie ma tam jednak zapisów dotyczących pracy zdalnej. Należy pamiętać, że praca zdalna to nie jest to samo co telepraca. 

Telepraca ma charakter stały i musi być wykonywana z wykorzystywaniem środków komunikacji elektronicznej, praca zdalna natomiast ma charakter incydentalny i nie musi być wykonywana z użyciem komunikacji elektronicznej. Nie ma jednak unormowań dotyczących pracy zdalnej w przepisach, dopiero epidemia koronawirusa spowodowała, że wprowadzono ustawę, gdzie pojawiły się zapisy jej dotyczące. 

Praca zdalna – gdzie zapisy? 

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID­­‑19 wprowadziła kilka unormowań pracy zdalnej, do tej pory będącej pojęciem używanym dość luźno i zamiennie z pojęciem telepracy. Nowe regulacje wprowadziły takie wytyczne, jak np. to, że praca zdalna może być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, lecz nie jest to konieczne. W ustawie znalazł się również zapis, że pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, w której będzie odnotowywać opis czynności, datę i czas ich wykonywania. Pojęcie pracy zdalnej nie ma jednak nadal swojego miejsca w Kodeksie pracy. Niedługo może to się jednak zmienić. Dlaczego?

Praca zdalna zastąpi telepracę

Wiceszef MRPiPS Stanisław Szwed całkiem niedawno zapowiedział, że telepraca zniknie z Kodeksu pracy, a zastąpi ją praca zdalna. Wiceminister potwierdził także, że na ten moment praca zdalna może być stosowana zgodnie z wprowadzoną ustawą COVID-19

„Przypomnijmy też, że wydłużyliśmy możliwość stosowania pracy zdalnej na podstawie specustawy covidowej. W tym trybie można z niej korzystać w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii i trzech miesięcy od momentu ich odwołania”.

Stanisław Szwed zapowiedział, że zgodnie z nowym projektem pojęcie telepracy zostanie usunięte z Kodeksu pracy w celu ujednolicenia zapisów dotyczących świadczenia pracy na odległość. Minister podkreśla, że proces usunięcia pojęcia telepracy będzie równoległy z procesem wprowadzenia pojęcia pracy zdalnej. Dodatkowo unormowana w przepisach praca zdalna ma w założeniu dać większe uprawnienia pracownikom, np. dla rodziców wychowujących dzieci. 

Praca zdalna zgodnie z projektem ma znaleźć w końcu swoje miejsce w aktach prawnych na stałe. Tym samym pojęcie telepracy zniknie raz na zawsze. Jakie zapisy dotyczące pracy zdalnej znajdą się w Kodeksie pracy? 29 września planowane jest spotkanie zespołu ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego i wówczas być może poznamy więcej szczegółów tego założenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów