Poradnik Przedsiębiorcy

Ile wyniosą składki ZUS od przychodu w 2020 roku?

Rok 2019 jest pierwszym, w którym przedsiębiorcy uzyskujący niewielkie przychody mogą korzystać z nowej ulgi w opłacaniu składek ZUS, czyli tzw. składek od przychodu. Jednak należy zauważyć, że warunki i wskaźniki wpływające na tę ulgę będą zmieniały się co roku. W poniższym artykule prezentujemy, jak przedstawiają się warunki ulgi Składki ZUS od przychodu w 2020 r.

Warunki korzystania ze składek od przychodu

Przypomnijmy, że ze składek od przychodu mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy zobowiązani są opłacać składki ZUS od pełnej podstawy. Tym samym mogą z tego korzystać tylko przedsiębiorcy, którzy nie mają prawa do korzystania z innej ulgi, jak np. ulgi na start lub opłacania składek preferencyjnych.

Przykład 1. 

Pan Jan założył działalność gospodarczą 15 marca 2019 roku. Oznacza to, że:

  • do końca września 2019 r. korzysta z ulgi na start,

  • od października 2019 r. do końca września 2021 r. opłaca preferencyjne składki ZUS.

Jeśli pan Jan spełni kryterium przychodu, to będzie mógł opłacać składki ZUS od przychodu od października 2021 roku.

Wysokość składek ZUS od przychodu w 2020 r.

Tak samo jak w roku 2019 r. głównym kryterium, które decyduje o tym, czy przedsiębiorca może opłacać niższe składki ZUS, jest wysokość osiągniętego przychodu w roku poprzednim. 

Według przepisów limit przychodu przedsiębiorcy wynosi 30-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku poprzednim. Oznacza to, że limit przychodu, którego przedsiębiorca nie może przekroczyć w 2019 r., aby w 2020 r. skorzystać ze składek od przychodu, wyniesie:

2250 zł (minimalne wynagrodzenie w 2019 r.) x 30 = 67 500 zł

Limit przychodu dla przedsiębiorcy w 2019 roku wyniesie 67 500 zł, aby w 2020 roku mógł opłacać składki ZUS od przychodu.

Podstawa składek ZUS od przychodu w 2020 roku

Przedsiębiorca chcący wyliczyć podstawę składek ZUS na rok 2020, tak samo jak w 2019 r. powinien pomnożyć ze sobą dwa współczynniki:

 

1. Przeciętny miesięczny przychód

roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej

działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym

               _________________________________________________________          x 30

liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej

działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym

 

2. Współczynnik na dany rok kalendarzowy

prognozowane przeciętne wynagrodzenie ogłoszone

w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy

             _________________________________________________________          x 0,24

minimalne wynagrodzenie obowiązujące

w styczniu danego roku kalendarzowego

Przykład 2.

Zakładając, że przedsiębiorca w 2019 r. osiągnie przychód w kwocie granicznej, czyli 67 500 zł, i prowadził działalność przez cały rok, podstawa składek od przychodu będzie wyliczana następująco:

 

1. Przeciętny miesięczny przychód

67 500 zł

                                 _______   x 30 = 5547,95

365

 

2. Współczynnik na dany rok kalendarzowy

5227

                                        _______    x 0,24 = 0,5120

2450

3. Podstawa składek ZUS

5547,95 x 0,5120 = 2840,55 zł

Składki ZUS od przychodu w 2020 r. a zgłoszenie do ZUS

Przedsiębiorca, który chce skorzystać ze składek od przychodu, musi to zgłosić w ZUS-ie na odpowiedniej deklaracji zgłoszeniowej i, co bardzo ważne, w odpowiednim terminie.

Podobnie jak w 2019 r. przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z tej ulgi, muszą przekazać deklarację zgłoszeniową ZUS ZUA z nowym kodem tytułu ubezpieczenia (0590 lub 0592) do 8 stycznia! Jeśli przedsiębiorca nie dotrzyma tego terminu, nie będzie mógł niestety skorzystać z tej ulgi.

Nawet przedsiębiorcy, którzy aktualnie opłacają jedynie składkę zdrowotną (np. z powodu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę), a przewidują, że w trakcie roku będą chcieli skorzystać z opłacania składek od przychodu, powinni zarejestrować się z kodem 05 90 już na początku danego roku, tj. do 8 stycznia. 

Jedynym wyjątkiem zgłoszenia się do składek od przychodu w trakcie roku jest zakończenie opłacania składek preferencyjnych.