0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Deklaracje miesięczne składane na koniec okresu rozliczeniowego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Założyłam niedawno działalność gospodarczą i chciałabym zapytać, które deklaracje muszę co miesiąc wysyłać do urzędów, a które jedynie opłacać?

Ewelina, Brzeg

 

Do ZUS-u należy składać deklarację ZUS DRA. Można tego dokonać zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej. Jednak w tym przypadku jest to możliwe, gdy podatnik rozlicza składki za 5 lub mniej osób. Formę papierową można złożyć bezpośrednio w placówce ZUS lub przesłać pocztą. 

Zapłaty składek należy dokonywać co miesiąc:

  • do 10. dnia następnego miesiąca – w przypadku gdy nie są zatrudniani pracownicy, 
  • do 15. dnia następnego miesiąca – w przypadku zatrudniania pracowników lub podatnik jest wspólnikiem spółki cywilnej, jawnej, komandytowej, partnerskiej, jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jeżeli koniec tego terminu przypada w święto (dzień ustawowo wolny od pracy), sobotę lub niedzielę, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień roboczy.

Do urzędu skarbowego składamy co miesiąc:

  1. JPK V7 - należy składać do 25 dnia miesiąca za miesiąc ubiegły niezależnie o tego, czy podatnik rozlicza VAT w okresach miesięcznych czy kwartalnych. JPK V7M (w przypadku rozliczeń miesięcznych) zawiera część ewidencyjną i deklaracyjną. Natomiast JPK V7K (w przypadku rozliczeń kwartalnych) składa się z części ewidencyjnej za każdy miesiąc, natomiast po zakończonym kwartale - z części ewidencyjnej i deklaracyjnej za cały kwartał. W tym samym terminie, czyli do 25. dnia miesiąca za miesiąc / kwartał ubiegły, należy opłacić ewentualną nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym.

  2. Deklarację VAT-UE - należy składać za okres w którym wstąpiły transakcje unijne takie jak: WNT, WDT lub wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług. Deklaracja VAT-UE może być składana wyłącznie za okresy miesięczne w wersji elektronicznej do 25. dnia następnego miesiąca.

Dodatkowo należy opłacać zobowiązania podatkowe z tytułu podatku dochodowego jednak deklaracje dotyczące podatku dochodowego nie podlegają wysyłce do urzędu w trakcie roku. Są to deklaracje takie jak:

  1. Deklaracja PIT-4 - należy opłacić do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni na konto odpowiedniego US. Jest to raport zbiorczy podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników. Dodatkowo należy co miesiąc opłacać składki, lecz nie trzeba składać do urzędu:
  2. Deklaracja PIT-5/PIT-5L (zaliczka na podatek dochodowy) - zaliczkę na podatek dochodowy należy opłacać do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni lub kwartał w zależności od wybranej formy rozliczenia. Nie należy wysyłać deklaracji do urzędu skarbowego, gdyż obowiązek składania deklaracji PIT-5/PIT-5L został zniesiony.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów