Poradnik Przedsiębiorcy

Deklaracje miesięczne składane na koniec okresu rozliczeniowego

Założyłam niedawno działalność gospodarczą i chciałabym zapytać, które deklaracje muszę co miesiąc wysyłać do urzędów, a które jedynie opłacać?

Ewelina, Brzeg

 

Do ZUS-u należy składać deklarację ZUS DRA w formie papierowej, jeśli:

  1. zatrudniamy pracowników i płacimy za nich składki, do deklaracji należy dołączyć raport imienny o opłacanych składkach - w tym przypadku należy deklarację składać do 15. dnia miesiąca następnego,

  2. zawsze opłacamy składki z opóźnieniem,

  3. byliśmy na zasiłku lub ubezpieczenie nie obejmuje pełnego miesiąca.

W sytuacji gdy nie podlegamy pod pierwsze trzy przypadki, deklaracje ZUS DRA należy składać za pełny rok kalendarzowy, tzn. ZUS DRA za pierwszy miesiąc składek liczonych od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca, następnie należy jedynie opłacać składki do 10. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Do urzędu skarbowego składamy co miesiąc:

  1. Deklarację VAT-7 - należy składać do 25. dnia miesiąca następnego, w przypadku rozliczeń kwartalnych VAT-7K do 25. dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału. W tym samym terminie należy również opłacić ewentualną nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym.

  2. Deklarację VAT-UE - należy składać za okres w którym wstąpiły transakcje unijne takie jak: WNT, WDT lub wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług. Deklaracja VAT-UE może być składana wyłącznie za okresy miesięczne w wersji elektronicznej do 25. dnia następnego miesiąca.

  3. JPK_VAT - należy składać do 25 dnia miesiąca za miesiąc ubiegły niezależnie o tego, czy podatnik rozlicza VAT w okresach miesięcznych czy kwartalnych.

Od lipca 2020 roku JPK_VAT i deklaracje VAT zostaną zastąpione nową strukturą JPK_V, która będzie podzielona na dwie części: deklaracyjną i ewidencyjną. JPK_V7M przesyłany będzie w części ewidencyjnej i deklaracyjnej w okresach miesięcznych. Natomiast JPK_V7K będzie przesyłany co miesiąc w części ewidencyjnej, a po zakończonym kwartale w części ewidencyjnej i deklaracyjnej.
Deklaracji PIT-4 - należy opłacić do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni na konto odpowiedniego US. Jest to raport zbiorczy podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników.Dodatkowo należy co miesiąc opłacać składki, lecz nie trzeba składać do urzędu:

  1. Deklaracji PIT-5/PIT-5L (zaliczka na podatek dochodowy) - zaliczkę na podatek dochodowy należy opłacać do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni lub kwartał w zależności od wybranej formy rozliczenia. Nie należy wysyłać deklaracji do urzędu skarbowego, gdyż obowiązek składania deklaracji PIT-5/PIT-5L został zniesiony.