0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obecnie przebywam na urlopie wychowawczym i planuję rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Czy w takim wypadku będę zobowiązana do wyrejestrowania członków rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego, do którego ich zgłosiłam?

Bożena, Gdańsk

 

Osoby korzystające z urlopu wychowawczego podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, jeśli nie posiadają ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych. Dla tych osób obowiązkowe jest również ubezpieczenie zdrowotne, o ile nie podlegają one temu ubezpieczeniu z innego tytułu. Również osoba zgłoszona jako członek rodziny może korzystać z prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej.

W przypadku gdy przebywając na urlopie wychowawczym, podejmie Pani działalność gospodarczą, to od momentu rozpoczęcia tej działalności będzie Pani podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z tego tytułu.

W związku z tym zobowiązana jest Pani złożyć pracodawcy stosowne oświadczenie, że ma Pani inny tytuł do ubezpieczeń. Tym samym, jeżeli zgłosiła Pani do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, to członkowie rodziny powinni zostać wyrejestrowani z tego ubezpieczenia za pośrednictwem pracodawcy na formularzu ZUS ZCNA.

Jednocześnie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej zobowiązana jest Pan zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, którzy nie podlegają temu ubezpieczeniu obowiązkowo z innego tytułu. Zgłoszenia dokonuje w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia (tu w terminie 7 od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej) również na druku ZUS ZCNA.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów